Sporządzanie, zatwierdzanie i podpisywanie umów wszelkiego rodzaju, jest nieodzownym elementem pracy w każdym przedsiębiorstwie. Szeroki wachlarz działań związanych z procesem opiniowania umów często bywa problematyczny, zwłaszcza biorąc pod uwagę szereg etapów, które muszą zostać wykonane przed podpisaniem i zarchiwizowaniem umowy.

Moduł Opiniowanie Umów został stworzony specjalnie z myślą o zoptymalizowaniu czasu pracy administracji oraz kancelarii. Składa się on z przedstawionych poniżej przejrzystych etapów:

  • Rejestracja projektu umowy oraz podłączenie draftu
  • Opiniowanie umowy
  • Aktualizacja umowy w oparciu o opinie
  • Akceptacja umowy
  • Wydrukowanie i podpisanie umowy lub podpisanie umowy w formie elektronicznej
  • Skanowanie podpisanej umowy (kancelaria) i jej archiwizacja


Dzięki temu modułowi, użytkownicy nie tylko mają nieprzerwany dostęp do dokumentów, które mogą być bez problemu poprawiane i monitorowanie przez upoważnione do tego osoby, ale również zyskują możliwość skonsultowania ich z klientem przed wydrukowaniem i podpisaniem. Co więcej, podpisane umowy, po zeskanowaniu i wprowadzeniu do systemu, zostają zarchiwizowane, a użytkownik ma do nich wgląd w każdym wybranym przez siebie momencie. Ponadto system śledzi okresy ważności umów i informuje odpowiednie osoby o konieczności ich aktualizacji. 

Moduł Opiniowanie Umów systemu Plus Workflow jest idealnym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorstwa. Nie tylko minimalizuje on możliwość pojawienia się błędu, ale również optymalizuje czas pracy. Dzięki klarownej, dopasowanej do indywidualnych potrzeb klienta strukturze, całość jest łatwa i przyjemna w obsłudze, co jest szczególnym ułatwieniem, zwłaszcza dla pracowników działu kancelarii.