Jako światowy lider w branży drogowej, Colas rozpoczął swoją aktywność na rynku polskim w 1997 roku. Obecnie funkcjonuje i rozwija swoją działalność poprzez dwie spółki – Colas Polska – sektor drogowy oraz Colas Kruszywa – sektor wydobywczy. Dzięki wysokiej jakości i stosowaniu nowoczesnych technologii marka Colas staje się coraz lepiej rozpoznawalna na polskim rynku. Dostęp do wyspecjalizowanej wiedzy i doświadczenia wypracowywanego przez Grupę oraz do zaplecza technologicznego i działu rozwoju Grupy Colas zapewnia nowe metody działania i nowe receptury. Dzięki temu nieustannie umacnia się pozycja firmy jako lidera technologii.

Wdrożenie systemu Plus Workflow miało na celu usprawnienie kluczowych procesów biznesowych występujących w przedsiębiorstwie Colas. Zakres przedsięwzięcia obejmował opracowanie koncepcji zmian oraz implementację systemu informatycznego do elektronicznego obiegu dokumentów. Wdrożenie systemu Plus Workflow dotyczyło trzech procesów: zleceń budowlanych, realizacji odbiorów usług i dóbr oraz obsługi faktur kosztowych. System zawiera wiele usprawnień ułatwiających obsługę przez użytkownika oraz kontroluje w wielu miejscach jakość wprowadzanych danych.  W celu ułatwienia pracy użytkowników, rozwiązanie dostarczone przez firmę Suncode zostało zintegrowane z funkcjonującymi w przedsiębiorstwie systemami dziedzinowymi, tj. Coda, Unisoft. Obecnie system wykorzystywany jest przez kilkadziesiąt osób w codziennej pracy w różnych lokalizacjach na terenie Polski.

„Konsultanci firmy Suncode podczas współpracy wykazali się dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem przy modelowaniu procesów biznesowych oraz proponowaniu nowych rozwiązań informatycznych. Przez cały czas trwania projektu byli otwarci na wszelkie uwagi z naszej strony i elastycznie na nie reagowali, odzwierciedlając je w konfiguracji systemu. Ponad to po wdrożeniu firma Suncode zaoferowała nam bieżące wsparcie technologiczne i biznesowe.” – Bartosz Sadowski, Koordynator IT

Zespół firmy Colas w krótkim czasie zauważył korzyści z wykorzystywania do codziennej pracy systemu Plus Workflow. Wdrożenie systemu i wsparcie procesów będących przedmiotem projektu istotnie wpłynęło na zmniejszenie pracochłonności, a co za tym idzie kosztów finansowych dotyczących obsługi powyższych procesów.