Miło Nam poinformować, że system zarządzania procesami biznesowymi Plus Workflow jest rozwijany o kolejne moduły dziedzinowe wspierające w istocie zarządzanie całościowym systemem informacyjnym przedsiębiorstwa. Oznacza to, że Plus Workflow staje się systemem, który nie tylko efektywnie wspiera zarządzanie procesami biznesowymi, ale również kolejne obszary przedsiębiorstw, które do tej pory nie były zinformatyzowane lub opierały się na podstawowych programach komputerowych, takich jak arkusz kalkulacyjny czy edytor tekstu.

SUNCODE w chwili obecnej udostępnił już kilkanaście modułów dla systemu Plus Workflow, a kolejne są w trakcie opracowywania zgodnie z planami rozwojowymi Suncode. Do cieszących się największym zainteresowaniem wśród klientów należy zaliczyć następujące moduły:

  • Plus Budget (eBudżety) – pozwala klientom na efektywne zarządzanie budżetami wynikającymi z umów handlowych oraz budżetami trade marketingowymi, które firmy przeznaczają na wsparcie sprzedaży. Moduł Plus Budget pozwala na monitorowanie on-line stopnia wykorzystania budżetów. Zastosowane w Plus Budget mechanizmy pozwalają na mierzenie kosztów już poniesionych, ale również na prognozowanie przyszłego poziomu kosztów na podstawie złożonych w systemie wniosków promocyjnych dotyczących mających odbyć się promocji. Wbudowany zestaw analiz i raportów w module budżetowania pozwala na bieżące śledzenie poziomu inwestycji i współpracę z poszczególnymi odbiorcami. Oprogramowanie Plus Budget jest dostosowane do rozproszonej struktury Działów Sprzedaży – dostęp do platformy jest niezależny od lokalizacji poprzez dowolne urządzenie posiadające przeglądarkę internetową. Zastosowanie elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie procesu wniosków promocyjnych i elektronicznego obiegu faktur handlowych pozwala na szybkie przesyłanie elektronicznych obrazów faktur (scany lub pliki PDF) pomiędzy Działem Sprzedaży a Działem Księgowości. Mechanizmy w systemie na bieżąco monitorują na jakim etapie akceptacji znajduje się faktura. Rozwiązania te pozwalają na szybsze rozliczanie faktur a tym samym mogą przyspieszyć spływ należności od kontrahentów.
  • Plus Archive – jest to kompleksowy moduł zarządzania archiwum tradycyjnym z poziomu systemu informatycznego. Moduł Plus Archive jest rozwiązaniem zintegrowanym z systemem Plus Workflow, który pozwala na rejestrację zasobów (np. teczek czy segregatorów), ich przegląd i wyszukiwanie, wypożyczanie, brakowanie zasobów, a także identyfikację kodami kreskowymi struktury archiwum (np. półek, regałów). Moduł pozwala na odzwierciedlenie tradycyjnego archiwum dokumentów z możliwością podpowiadania lokalizacji dokumentów tradycyjnych, a także pozwala na ich łączenie z odpowiednikami elektronicznymi przetwarzanymi w systemie Plus Workflow. Omawiany moduł jest wyposażony w ręczny bezprzewodowy terminal kodów kreskowych, drukarkę kodów kreskowych, a także stanowisko skanowania dokumentów „na żądanie” (opcjonalnie).
  • Plus ISO – moduł służy do przechowywania i zarządzania całością dokumentacji systemu ISO 9001 wg odpowiedniej struktury dokumentów wymaganych normą (księga jakości, procesy, procedury, instrukcje, wymagania prawne, itp.). Moduł pozwala na uprawniony dostęp, jak również ściśle zdefiniowaną ścieżkę akceptacji dokumentów wprowadzających zmiany w systemie ISO. Moduł umożliwia również graficzne projektowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, mapy procesów firmy oraz szczegółowe mapy poszczególnych procesów, które są możliwe do odzwierciedlenia w Plus Workflow. Moduł w pełnej wersji zostanie udostępniony w IV kwartale 2014r.
  • Plus Assets – moduł przeznaczony jest do ewidencjonowania środków trwałych znajdujących się w przedsiębiorstwie. System ewidencji środków trwałych przechowuje informacje na temat zakupionych środków będących na wyposażeniu organizacji. Plus Assets daje możliwość kontrolowania wyposażenia. W rejestrach zawarte są informacje o użytkowniku, który jest obecnym właścicielem danego urządzenia. Dostępne są również dane o poprzednich użytkownikach sprzętu. System pozwala także na zarządzanie majątkiem (m.in. sprzedaż, przekazanie, wycofanie). Moduł ewidencji środków trwałych działa w oparciu o zaprojektowaną mapę procesu. Wszystkie akcje (rejestracja nowego środka, przekazanie, wycofanie i sprzedaż) odbywają się zgodnie z zamodelowaną ścieżką, np. po rejestracji nowego sprzętu zadanie trafia do wskazanego właściciela w celu akceptacji przyjęcia nowego wyposażenia. Wyposażony jest on w szereg raportów pozwalających na analizę stanu aktywów trwałych w przedsiębiorstwie.
  • Plus KCP – karta czasu pracy dedykowana dla firm projektowych umożliwia ewidencję czasu pracy pracowników na poszczególnych projektach realizowanych przez przedsiębiorstwo w różnych przekrojach. Dzięki temu rozwiązaniu każdy uprawniony pracownik „on line” może zweryfikować pracochłonność poświęconą na dany projekt oraz ilość godzin wykonanych przez poszczególnych pracowników. Moduł posiada również interfejs do zewnętrznych systemów kadrowych w celu dokonywania dalszych obliczeń kadrowych oraz projektowych w systemach zewnętrznych.

Serdecznie Państwa zachęcamy do zapoznania się z pełnią możliwości platformy Plus Workflow, nie tylko w zakresie procesów biznesowych, ale również modułów dziedzinowych wspierających konkretne obszary przedsiębiorstwa w jednolitym i wspólnym środowisku informatycznym.