Platforma zarządzania procesami biznesowymi znajduje swoje zastosowanie w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. System Plus Workflow wspiera m.in. proces opracowania i akceptacji opakowań marketingowych.

Marketing odgrywa ważną rolę w przedsiębiorstwie. Jest obszarem starającym się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klientów, ponieważ to reklama tworzy potrzebę zakupu. W ramach marketingu wyróżnia się listę działań mających na celu zwiększenie popytu na wykonany produkt. Stąd kładziony nacisk na design i oprawę wizualna. Najpierw kupują oczy. Niebywale ważnym elementem w sprzedaży jest więc opakowanie. Nie jest to zadanie dla jednej osoby. W ogromnym skrócie proces rozpoczyna się od pomysłu, po projekt aż do wykonania. Każdy kolejny krok to wiele procesów angażujących różne osoby w firmie.

System elektronicznego obiegu dokumentów wspomaga pracę zespołową nad wspólnym projektem. Takim przykładem może być proces opracowywania opakowań marketingowych. Składa się on z etapów opracowania pomysłu, kilkuetapowych akceptacji oraz ostatecznego zatwierdzenia projektu. Dodatkowo zaakceptowany projekt zostaje zarchiwizowany w elektronicznym archiwum. Proces akceptacji wzoru opakowania jest procesem złożonym, który jeśli nie jest zoptymalizowany i zarządzany, może prowadzić do przestojów prac i obniżenia jego efektywności. Omawiany proces składa się z szeregu etapów. Osoba odpowiedzialna za współpracę z klientem określa z nim jego wymagania i rozpoczyna proces zakładając zadanie w systemie Plus Workflow ze wzorem nowego opakowania. Następnie propozycja opakowania musi przejść przez ścieżkę akceptacji po stronie klienta i dopiero wtedy gdy uzyska wymagane akceptacje, rozpoczyna się właściwe projektowanie opakowania. 

Jakie korzyści może otrzymać przedsiębiorstwo po wdrożeniu systemu Workflow:

  • Obniżenie kosztów procesów poprzez zmniejszenie ich pracochłonności
  • Skrócenie czasu wdrażania procesu
  • Natychmiastowy dostęp do dokumentów (informacji) z dowolnej lokalizacji firmy
  • Automatyzacja procesów biznesowych, a tym samym zwiększenie ich efektywności
  • Poprawa koordynacji przepływu procesów między jednostkami organizacyjnymi
  • Zwiększony dostęp użytkownika do wymaganych informacji i możliwość wyszukiwania zadań
  • Zwiększone możliwości analizy i optymalizacji procesów (raporty, wykresy)
  • Zwiększone bezpieczeństwo

Wykorzystanie systemu Plus Workflow pomaga w uporządkowaniu dokumentów związanych z realizowanym projektem. Warto dodać, iż w każdej chwili jest możliwość wglądu w historię procesu, dostępu do danych wprowadzanych na każdym etapie, komentarzy, uwag. Wsparcie procesu opracowania i akceptacji opakowań marketingowych przez system klasy workflow usprawnia realizację prac działu marketingu oraz wewnętrzną komunikację między pracownikami zaangażowanymi w projekt.