Procesy biznesowe są nieodłącznym elementem pracy każdego przedsiębiorstwa. Stopień skomplikowania poszczególnych działań jest zróżnicowany i zależy zarówno od czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych. Procesy mogą być proste, niewymagające angażowania dużej liczby osób, bądź bardzo złożone, do których wykonania niezbędni są wszyscy pracownicy danej organizacji. Dla ułatwienia codziennej pracy i sprawnego jej przebiegu Suncode oferuje wbudowane narzędzie w ramach Plus Workflow, dzięki któremu użytkownicy mają możliwość samodzielnego projektowania i uruchamiania nowych procesów biznesowych w systemie elektronicznego obiegu dokumentów.

W systemie Plus Workflow użytkownicy otrzymują dostęp do narzędzia Plus Workflow Editor, dzięki któremu mogą samodzielnie zamodelować nowy proces biznesowy. Projektowanie i budowanie procesu odbywa się w graficznym edytorze za pomocą jednej z najbardziej popularnych notacji procesów BPMN. Moduł Plus Workflow Editor pozwala w szybki sposób  bez posiadania doświadczenia z zakresu programowania – zaprojektować nowy model procesu. Projektant ma możliwość wykonania samodzielnej analizy przebiegu i odzwierciedlenia go w systemie Plus Workflow. Każdy proces może składać się z dowolnej liczby etapów, a formularze zadań użytkownika są w pełni konfigurowalne. Zmienne dodawane do formularza mogą przybierać różnego rodzaju wygląd, a co za tym idzie pełnić różne funkcje. Istotną cechą Plus Workflow Editor jest dynamiczne wprowadzanie naniesionych zmian, które widoczne są w trybie podglądu zaprojektowanych formularzy, dzięki czemu na bieżąco można kontrolować przyszły wygląd zadań.

Edytor procesów posiada takie funkcjonalności jak:

 • możliwość rysowania map w graficznym edytorze procesów oraz walidacja ich poprawności dająca pewność właściwie połączonych elementów oraz warunków zachodzących pomiędzy nimi,
 • automatyczne generowanie formularza na podstawie dodanych do zadania pól i przycisków akceptacji, a w konsekwencji znaczne obniżenie pracochłonności związanej z jego tworzeniem,
 • archiwum pakietów, w którym zapisana jest cała historia zmian przeprowadzanych w budowanych procesach. Możliwość wersjonowania pakietów oraz podnoszenia ich do wersji najnowszych,
 • możliwość manualnego rozkładu pól i przycisków na formularzu dająca swobodę w projektowaniu przyjaznych użytkownikowi formatek,
 • możliwość korzystania z predefiniowanych typów pól,
 • dynamiczny podgląd powstającego formularza, możliwość bieżącej korekty jego wyglądu,
 • mechanizm generowania dokumentacji – po zbudowaniu procesu możliwe jest wygenerowanie kompletnej specyfikacji, która w bardzo dokładny sposób opisuje przygotowany obieg; mechanizm znacząco skraca czas trwania projektu poprzez wyeliminowanie konieczności ręcznego sporządzania specyfikacji,
 • implementacja własnych skryptów, które mogą realizować bardzo specyficzne zadania np. integracja z zewnętrznym systemem, osadzanie elementów programistycznych pełniących szereg istotnych funkcji,
 • proste definiowanie warunków sterujących połączeniami pomiędzy konkretnymi zadaniami (połączenia równoległe, wykluczające),
 • możliwość osadzania elementów programistycznych w ramach procesów (zadania zaplanowane, walidacje na formularzach, kalkulacje),
 • kompatybilność z mapami stworzonymi we wcześniejszych wersjach edytora.

Każdy nasz Klient wraz z zakupem licencji systemu Plus Workflow w najnowszej wersji 3.1 otrzymuje możliwość korzystania z narzędzia Plus Workflow Editor, dzięki czemu może samodzielnie projektować procesy, bez konieczności ingerencji konsultantów Suncode. Gdyby jednak pojawiła się taka potrzeba, nasi specjaliści oferują szkolenia w wymiarze 4-5 dni z zakresu modelowania procesów w aplikacji PWE. Narzędzie Plus Workflow Editor podobnie jak cały system Plus Workflow, dostępne jest z poziomu przeglądarki internetowej.