Firma Polfarmex S.A. jest uznanym producentem wyrobów farmaceutycznych. Dzięki zgromadzonemu w trakcie 25-letniej obecności na polskim rynku doświadczeniu, zyskała zaufanie w gronie pacjentów, lekarzy oraz kontrahentów. Produkty firmy Polfarmex są dostępne na rynkach krajów Europy Środkowej i Wschodniej, państw bałtyckich oraz na Dalekim Wschodzie. Gwarancją stałej i najwyższej jakości oferowanych przez firmę produktów są wysokiej klasy specjaliści oraz nowoczesny park maszynowy. Polfarmex posiada pełne możliwości opracowania technologii, dokumentacji rejestracyjnej i wdrożenia do produkcji bogatej oferty preparatów farmaceutycznych, również w zakresie produkcji kontraktowej.

Wdrożenie zaproponowane przez Suncode obejmowało proces akceptacji i opiniowania umów  wraz z integracją z systemem SAP. Dokumenty skanowane są w jednym centralnym miejscu wyposażonym w urządzenie MFP (Multi Function Product). W pierwszym etapie uprawniony użytkownik systemu inicjuje proces tworzenia i akceptacji umów z poziomu swojego konta Plus Workflow. Po uruchomieniu procesu, użytkownik zobligowany jest do określenia spółki, której będzie dotyczył projekt, właściciela tego projektu oraz kroków procesu umów. Następnie pomysł na zawarcie umowy wymaga scharakteryzowania go odpowiednimi danymi, po czym będzie mógł on trafić do akceptacji właściciela projektu, którym jest zwykle przełożony pomysłodawcy. Na tym etapie właściciel projektu może modyfikować listę działów, które powinny opiniować zawarcie tej umowy oraz jej treść w późniejszym etapie. Następstwem jego akceptacji jest trafienie zadania do działu prawnego, którego akceptacja jest również wymagana.

Po weryfikacji poprawności projektu umowy przez dział prawny, projekt jest gotowy do akceptacji dyrektora finansowego oraz zarządu. Zarówno na tym, jak i każdym poprzednim etapie może zostać on cofnięty z dodatkowym komentarzem bądź odrzucony. Wynikiem uzyskania wszystkich niezbędnych akceptacji osób do tego upoważnionych jest draft umowy, który to trafia do działów opiniujących, właściciela procesu, działu prawnego i dyrektora finansowego. Zaopiniowana, zweryfikowana i zaakceptowana umowa gotowa jest do podpisania jej przez zarząd i wysłania do akceptacji kontrahenta. Tym samym proces zostaje sfinalizowany.

Zespół firmy Polfarmex tworzy ponad 600 osób. Kadra to w większości ludzie młodzi, silnie zorientowani na rozwój firmy w połączeniu z rozwojem osobistym. Część z nich wzięła udział w szkoleniu przeprowadzonym przez Ekspertów Suncode z zakresu modelowania procesów biznesowych w systemie Plus Workflow. Dzięki temu mogą oni nieustannie rozwijać system o własne procesy optymalizując w coraz większym zakresie swoją codzienną pracę.