Suncode przedstawia najnowsze rozwiązanie w modelu cloud computing. System elektronicznego obiegu dokumentów Plus Workflow dostępny jest w outsourcingu. Plus Workflow oferowany jest w modelu Software as an Service (oprogramowanie jako usługa). Zastosowanie modelu SaaS umożliwia dostęp do systemu Workflow wszystkim firmom niezależnie od ich wielkości i posiadanych zasobów. Klient, który nie posiada swoich serwerów również może wdrożyć system zarządzania procesami biznesowymi w swoim przedsiębiorstwie. System instalowany jest na serwerach Suncode, które znajdują się w bezpiecznym data center.

Systemy klasy workflow mają na celu automatyzację procesu biznesowego w całości lub w części, w trakcie której dokumenty, informacje i zadania są przenoszone od jednego uczestnika do innych w celu wykonania działania zgodnie ze zbiorem sformułowanych zasad. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga informatycznego wsparcia procesów biznesowych w celu poprawy ich efektywności.

Wdrożenie systemu Plus Workflow przynosi wiele korzyści dla firm. Należą do nich na przykład usprawnienie obiegu dokumentów, koordynację przepływu procesów, wyeliminowanie działań nie dodających wartości dla klienta, szybsze wyszukiwanie zadań w procesie i możliwość sprawdzenia statusu jego realizacji. Wymienione zalety odnoszą się jedynie do samego systemu Plus Workflow. Do wyżej wymienionych należy zaliczyć także korzyści wynikające z zastosowanie modelu SaaS. Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Są to między innymi spore oszczędności wynikające z braku potrzeby inwestowania w sprzęt i oprogramowanie, brak kosztów utrzymania serwera, bezpieczeństwo danych przechowywanych na serwerach Suncode, dostęp do systemu z poziomu przeglądarki internetowej w każdej chwili. Dzięki tej opcji koszt wdrożenia systemu radykalnie się zmniejsza.

Funkcjonalności systemu zarządzania procesami biznesowymi dostępnego w chmurze niczym się nie różni od funkcjonalności systemu Plus Workflow sprzedawanego w formie licencji. Także w tej opcji możliwa jest integracja Plus Workflow z innymi, zewnętrznymi systemami informatycznymi, np. klasy ERP. Każdy proces zostanie dopasowany do indywidualnych wymagań przedsiębiorstwa. Każdy Klient ma możliwość uruchomienia wybranych modułów wzbogacających podstawowy system Plus Workflow.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcam do kontaktu z przedstawicielami firmy Suncode drogą mailową sprzedaz@suncode.pl bądź telefoniczną. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.