System zarządzania procesami biznesowymi Plus Workflow może być już obsługiwany z poziomu programu pocztowego Microsoft Outlook! Program MS Outlook wchodzi w skład pakietu Office, którego producentem jest Microsoft. Są to jedne z najbardziej popularnych programów biurowych na świecie.

Moduł Plus Outlook integruje system Plus Workflow z programem pocztowym MS Outlook. Zainstalowanie modułu umożliwia dostęp do systemu obiegu dokumentów dostarczanego przez Suncode z poziomu programu Microsoft Outlook w wersji 2007 lub 2010. Instalacja modułu pozwala nam na szybki dostęp do funkcjonalności systemu Plus Workflow, który jest możliwy dzięki dodaniu nowej zakładki w pasku menu w programie MS Outlook. Co więcej, skrzynka zadań z listą czynności do wykonania z systemu Plus Workflow jest widoczna w zakładce Zadania w programie Microsoft Outlook, dzięki czemu zawsze na bieżąco wiemy ile procesów oczekuje na nasze działanie.

Plus Outlook umożliwia wykonywanie zadań od razu po odebraniu maila powiadamiającego z systemu Plus Workflow bez konieczności logowania się do systemu z poziomu przeglądarki internetowej. Integracja systemu Plus Workflow z MS Office daje nam możliwość rozpoczęcia nowego procesu, dodania dokumentów do procesu, czy dodania dokumentów do archiwum bezpośrednio z programu MS Outlook. Użytkownik ma również możliwość śledzenia historii zadań z poziomu programu pocztowego.

Powyższe korzyści świadczą o wysokiej użyteczności modułu Plus Outlook. Dodatek ten usprawnia przebieg realizowanych procesów, dzięki natychmiastowemu wykonywaniu zadań!