Pierwszym skojarzeniem, które przychodzi nam do głowy po usłyszeniu słowa „logistyka” jest transport. Jednak zadania wchodzące w zakres działań logistycznych są znacznie bardziej złożone. Logistyka to szereg procesów, od planowania i zarządzania czasem, poprzez nadzorowanie i zarządzanie procesami dystrybucji towarów, usług i informacji, aż po optymalizację kosztów.

Podczas realizacji procesów wchodzących w zakres działań branży logistycznej nie ma mowy o przestojach czy pomyłkach. Wszystko musi być perfekcyjnie zaplanowane i wykonane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Z tego też względu, przedsiębiorstwa z branży logistycznej nieustannie dbają o sprawny przepływ procesów biznesowych i wdrażanie innowacyjnych narzędzi, niejednokrotnie korzystając z inteligentnych rozwiązań klasy Workflow.

Przydatne funkcjonalności systemu Plus Workflow

Dzisiejszy rynek zmienia się dynamicznie, a przedsiębiorcy muszą się do niego dostosować, jeśli chcą wyjść naprzeciw potrzebom swoich Klientów.

System Plus Workflow jest narzędziem wspierającym przedsiębiorstwa z branży logistycznej w takich kluczowych obszarach jak:

  • Archiwizacja dokumentów spedycyjnych – automatyczna archiwizacja dokumentów transportowych w bezpiecznych strukturach systemu Plus Workflow. Dodatkowo, system umożliwia śledzenie, czy dokumenty stanowiące potwierdzenie wykonania usług dostawy towaru wróciły do przedsiębiorstwa – niezależnie czy usługa była realizowana za pośrednictwem własnej floty czy należącej do podwykonawcy.
  • Kompletacja dokumentów transportowych – weryfikacja kompletności dokumentów stanowiących podstawę fakturowania usługi. W przypadku braku części dokumentacji, system Plus Workflow inicjuje odpowiednie działania, mające na celu uzupełnienie braków.
  • Kontrola kosztów wykonanych usług transportowych – rejestracja kosztów związanych z realizowanymi usługami, w tym faktur za wykonanie usług transportowych przez podwykonawców, bezpośrednio w systemie. System umożliwia również weryfikację zgodności zleceń transportowych z fakturami. Ponadto faktury, które zostaną automatycznie sparowane w systemie, księgowane są bezpośrednio ze zintegrowanym systemem klasy ERP. W przypadku niezgodności faktury, jest ona odsyłana do wyjaśnienia.
  • Kontrola rentowności wykonanych usług – system Plus Workflow weryfikuje, czy koszty zafakturowane są zgodne z zamówieniem transportowym, a następnie oblicza poziom rentowności porównując te koszty z wartością zlecenia spedycyjnego otrzymanego od Klienta. W przypadku gdy poziom rentowności, który wcześniej został ustalony w systemie, znajduje się poniżej wskazanego progu, system informuje managera sprzedaży usług transportowych w firmie.

System Plus Workflow jest kompleksowym rozwiązaniem, które pozwala na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wdrożenie systemu do elektronicznego zarządzania procesami biznesowymi i obiegiem dokumentów pozwala na wyeliminowanie pojawienia się tzw. błędu ludzkiego, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków, oraz stałą kontrolę ponoszonych kosztów. Co więcej, Plus Workflow zapewnia płynny przepływ pracy i informacji pomiędzy pracownikami.

Masz pytania? Napisz sprzedaz@suncode.pl lub zadzwoń + 48 (61) 8200-449, wew. 100. Na pewno rozwiejemy wszelkie wątpliwości!