Plus Workflow jest systemem do zarządzania procesami biznesowymi umożliwiającym elektroniczny obieg dokumentów różnych typów.

W obecnych czasach, praca wielu osób polega na pracy nad różnymi dokumentami. W przypadku wielooddziałowych firm praca kilku osób na jednym dokumencie może sprawiać problemy. Z pomocą przychodzi system Plus Workflow.

System elektronicznego obiegu dokumentów pozwala odzwierciedlić wiele różnych procesów biznesowych. Do każdego zainicjowanego procesu w systemie użytkownik może podpiąć dokument w postaci plików różnych typów – np. dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny, zdjęcie, plik PDF i inne. Dokument podłączony do procesu może pełnić różne role. W zależności od obiegu, może on mieć charakter poglądowy (np. skan faktury, na podstawie którego użytkownicy opisują koszty), podsumowujący proces (np. metryczka opisu faktury stanowiąca rozbicie kosztu na odpowiednie konta księgowe i MPK) lub podstawowe źródło danych (np. draft umowy, w postaci pliku tekstowego, który jest opiniowany przez wielu użytkowników).

W przypadku pliku PDF, obraz dokumentu jest osadzany w oknie przeglądarki, dzięki czemu użytkownicy natychmiast widzą jego podgląd. Pozostałe typy plików pobierane są na dysk komputera użytkownika, w celu ich edycji. Zmieniony plik może zostać dołączony ponownie do procesu, np. jako kolejna wersja dokumentu.

Firma Suncode wydała dodatek do Plus Workflow integrujący system zarządzania procesami biznesowymi z programem MS Word. Moduł ten ułatwia wersjonowanie dokumentów. Wystarczy jedno kliknięcie, aby zarchiwizować taki plik w systemie Plus Workflow.