Firma Millano istnieje na rynku wyrobów czekoladowych już od 1982 roku. Millano stworzyło markę Baron Excellent, która jest dobrze rozpoznawana w Polsce i na świecie. Od początku istnienia firmy produkty Millano były eksportowane poza granice naszego kraju, głównie na rynek wschodni.

Dziś firma współpracuje z dystrybutorami z całej Europy i Świata. Millano, poza wyrobami marki Baron, produkuje także wyroby czekoladowe sygnowane markami własnymi dla sieci handlowych takich jak: Auchan, Tesco, Biedronka, Lidl, Intermarche, Geant, Plus Discount, Leader Price, Kaufland i Netto. Millano stawia na nieustanny rozwój oraz doskonalenie swojej działalności. W celu usprawnienia codziennej pracy przedsiębiorstwa wdrożono system Plus Workflow, który służy pracownikom firmy między innymi do obsługi procesu płatności.

Jeden z procesów zaimplementowanych w ramach systemu Plus Workflow służy do obsługi płatności faktur. Danymi wejściowymi z procesu są dane z procesu faktur – zadania oczekujące na status płatności. Danymi wyjściowymi są pliki do bankowości elektronicznej, które zostają wygenerowane i wysyłane na skrzynkę poczty elektronicznej.

Rozpoczęcie procesu płatności następuje poprzez zdefiniowanie przez użytkownika listy faktur do zapłacenia z systemu Plus Workflow, z procesu faktur. Do wyboru poszczególnych pozycji z procesu faktur używany jest specjalny moduł ze zmiennymi takimi jak w tabeli „Zestawienie faktur do płatności”. Danymi są wszystkie faktury oczekujące w zadaniu „Oczekiwanie na płatność” z procesu faktur. Moduł zawiera dwie tabele – jedną z listą faktur do podłączenia oraz drugą, w której znajdują się faktury podłączone przez użytkownika.

Pozycje mogą być pogrupowane wg. określonej wartości. Po uzupełnieniu wierszy użytkownik ma możliwość przekazania zadania do etapu zatwierdzenia płatności. Tym samym generowany jest plik przelewu oraz zamykane są procesy faktur. Wygenerowany plik przelewu możliwy jest do pobrania z systemu Plus Workflow. Na tym etapie zmienne są tylko do podglądu. Na formularzu pojawia się podgląd dokumentu i okienko zapisywania pliku. Po pobraniu wygenerowanego dokumentu użytkownik w celu zakończenia procesu musi nacisnąć przycisk zakończ.

W elektronicznym archiwum dokumentów przechowywane są dokumenty biorące udział w procesie, generowane w trakcie realizacji procesu oraz opcjonalnie dokumenty, które nie uczestniczą w procesach. Dokumenty zgromadzone w elektronicznym archiwum są dostępne dla użytkowników biorących udział w procesie płatności oraz dla użytkowników nie zaangażowanych w ten proces.

Wdrożenie systemu zarządzania procesami biznesowymi Plus Workflow usprawniło proces obiegu faktur oraz płatności w przedsiębiorstwie Millano. W celu dalszych usprawnień przepływów pracy system Plus Workflow został zintegrowany z wykorzystywanym przez Millano systemem QAD Enterprise Applications. Warto podkreślić, iż wdrożenie systemu Plus Workflow odbyło się z wykorzystaniem istniejących serwerów sprzętowych, a okres wdrożenia zamknął się w ciągu kilku dni roboczych.