Spółka Bakoma powstała w 1989 roku i jest największym polskim producentem produktów mlecznych. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie, a produkcja jogurtów, serków i deserów mlecznych odbywa się w nowoczesnym zakładzie w Elżbietowie koło Sochaczewa. Specyficzny zestaw kultur bakterii, soczyste owoce oraz najwyższa jakość mleka sprawiają, że produkty Bakoma cieszą się dużym uznaniem konsumentów. Potwierdzają to liczne medale i wyróżnienia, przyznane wyrobom spółki w konkursach, na targach i wystawach.

Projekt wdrożenia systemu informatycznego klasy Workflow dostarczonego przez Suncode miał na celu zoptymalizowanie procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Jednym z procesów, których dotyczył projekt wdrożeniowy jest proces premiowy. Jego podstawowym celem jest wspomaganie przyznawania premii pracownikom spółki Bakoma. Rozwiązanie dostarczone przez Suncode zostało zintegrowane z modułem HR systemu ERP TETA 2000. Premie naliczane są osobno dla każdej z grup premiowych w określonych okresach premiowych tworzonych, modyfikowanych i zamykanych przez administratora HR. Dzięki modułowi eksportowania premii możliwy jest jej eksport do systemu TETA 2000. Eksport odbywa się dla każdej z grup premiowych osobno. 

Przy pomocy panelu administracyjnego osadzonego w systemie Plus Workflow, przypisywane są role poszczególnych grup premiowych do realizatorów oraz przypisywane składniki premiowe do określonej roli w określonej grupie premiowej. Panel umożliwia nadanie każdemu ze składników trzech atrybutów: widzialności, edytowalności i eksportowalności. Moduł uzupełniania składników premiowych jest aplikacją zbudowaną w oparciu o technologie GWT (Google Web Toolkit), która wywoływana jest w oknie przeglądarki poprzez umieszczony w systemie przycisk „edytuj składniki”. W momencie uruchomienia aplikacji, identyfikowana zostaje osoba wywołująca podgląd. Identyfikacja następuje na podstawie login’u zalogowanej osoby, oraz wpisów w systemie PlusWorkflow. Po identyfikacji uruchomiona zostaje aplikacja z podglądem właściwym dla danej osoby. Podgląd zawiera listę składników przypisanych danej roli oraz spis osób przypisanych do wybranej grupy premiowej. Każda z osób przedstawiona na liście posiada edytowalne/odczytywalne tylko te składniki, które są przypisane danej osobie w bazie TETA 2000. W momencie wywołania akcji akceptacji, wszystkie zmiany wykonane w aplikacji zostają zapisane w systemie PlusWorkflow. Ponadto ustawiana zostaje zmienna procesowa potwierdzenia eksportu.

Proces premiowy wykorzystywany jest przez bezpośrednich przełożonych pracowników poszczególnych działów do wyliczania ich comiesięcznej premii. Pozwala on na znaczne zaoszczędzenie czasu oraz dokładność w przyznawaniu premii. Budowanie szczegółowych wzorów uwzględniających wszelkie składniki stanowi jasną bazę koniecznych do spełnienia warunków umożliwiających otrzymanie premii.” – Andrzej Świętochowski, Dział IT

Pracownicy Zespołu Bakoma wzięli udział w szkoleniu z modelowania procesów biznesowych. Całość szkolenia przebiegła w miłej i profesjonalnej atmosferze, pracownicy z chęcią podejmowali wykonywanie nowych zadań pozwalających na rozwój systemu. Dzięki nabytym umiejętnościom samodzielnie mogą oni modyfikować proces premiowy jak i tworzyć całkowicie nowe procesy.” – Tomasz Szczepański, Kierownik Projektu.

System Plus Workflow funkcjonuje w zakresie obsługi kilku spółek i wspomaga codzienną pracę ponad 1000 użytkowników. Poza jego podstawową funkcjonalnością jaką jest elektroniczny obieg faktur, Plus Workflow wspomaga spółkę Bakoma również w zakresie akceptacji ofert, zarządzania asortymentem ISO oraz zakładaniem nowego klienta w systemie JDE. Wszelkie towarzyszące powyższym procesom dokumenty archiwizowane są w elektronicznym archiwum.