10 maj
Proces wniosków urlopowych odciąży pracę kadrowych

Proces wniosków urlopowych odciąży pracę kadrowych

System klasy Workflow umożliwia odzwierciedlenie praktycznie każdego procesu biznesowego. Może nim być na przykład wniosek urlopowy.

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje urlop. W zależności od stażu pracy jest to 20 lub 26 dni. W większości organizacji pracownicy nie ewidencjonują sobie szczegółowo wykorzystanych dni urlopowych. W związku z czym nie posiadają pełnej informacji na temat pozostałych dni wolnych i przed każdym planowanym dłuższym urlopem dzwonią do zespołu HR. Średnio każdy pracownik kontaktuje się z działem kadr kilka razy w ciągu roku. Takie rozwiązanie jest nieekonomiczne: praca pracowników działu HR polega na przekazywaniu danych, które są gromadzone w systemach informatycznych. Zamiast tego można umożliwić pracownikom samodzielną weryfikację danych, np. w systemie do obsługi wniosków urlopowych.

Wdrożenie systemu informatycznego klasy Workflow z procesem wniosków urlopowych pozwala na zmianę formy komunikacji pomiędzy działem kadr i pracownikami. Dodatkowo, rozwiązanie to usprawnia wnioskowanie o urlop. Zgodnie z zaczytaną strukturą organizacyjną, system automatycznie wysyła wniosek do akceptacji do przełożonego osoby wnioskującej. Warto zauważyć, że system umożliwia obsługę wniosków każdego typu urlopu – wypoczynkowego, okolicznościowego, macierzyńskiego, wychowawczego, na żądanie etc.

Dzięki temu rozwiązaniu jednym kliknięciem możemy sprawdzić najbliższe plany urlopowe swoich podwładnych, zweryfikować pozostałą ilość dni urlopach, a wszystko to, bez konieczności wykonywania zbędnych telefonów do kadrowych.