System klasy Workflow umożliwia odzwierciedlenie praktycznie każdego procesu biznesowego. Może nim być na przykład wniosek urlopowy.

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje urlop. W zależności od stażu pracy jest to 20 lub 26 dni. W większości organizacji pracownicy nie ewidencjonują sobie szczegółowo wykorzystanych dni urlopowych. W związku z czym nie posiadają pełnej informacji na temat pozostałych dni wolnych i przed każdym planowanym dłuższym urlopem dzwonią do zespołu HR. Średnio każdy pracownik kontaktuje się z działem kadr kilka razy w ciągu roku. Takie rozwiązanie jest nieekonomiczne: praca pracowników działu HR polega na przekazywaniu danych, które są gromadzone w systemach informatycznych. Zamiast tego można umożliwić pracownikom samodzielną weryfikację danych, np. w systemie do obsługi wniosków urlopowych.

Wdrożenie systemu informatycznego klasy Workflow z procesem wniosków urlopowych pozwala na zmianę formy komunikacji pomiędzy działem kadr i pracownikami. Dodatkowo, rozwiązanie to usprawnia wnioskowanie o urlop. Zgodnie z zaczytaną strukturą organizacyjną, system automatycznie wysyła wniosek do akceptacji do przełożonego osoby wnioskującej. Warto zauważyć, że system umożliwia obsługę wniosków każdego typu urlopu – wypoczynkowego, okolicznościowego, macierzyńskiego, wychowawczego, na żądanie etc.

Dzięki temu rozwiązaniu jednym kliknięciem możemy sprawdzić najbliższe plany urlopowe swoich podwładnych, zweryfikować pozostałą ilość dni urlopach, a wszystko to, bez konieczności wykonywania zbędnych telefonów do kadrowych.