Współczesne, nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga wsparcia ze strony systemów informatycznych. Szczególnego znaczenia nabierają aplikacje klasy Workflow, które wspomagają realizowane w firmie całościowe procesy biznesowe. Dostarczany przez Suncode system Plus Workflow jest zaawansowanym, elastycznym i bezpiecznym narzędziem o bardzo bogatej funkcjonalności, służącym do elektronicznego obiegu dokumentów.

Jednym z procesów dostępnych w systemie Plus Workflow jest proces akceptacji zapotrzebowań. Uprawnieni użytkownicy po zalogowaniu się do systemu mają dostęp do formularza, poprzez który wnioskują o towary bądź usługi.  Zautomatyzowanie w ten sposób działań pozwala na przyspieszenie realizacji zapotrzebowania i eliminację przestojów wynikających z ręcznego przekazywania dokumentacji. System Plus Workflow zintegrowany jest z systemem ERP co daje w efekcie pełną synchronizacje danych, bez konieczności ich ręcznego przepisywania.  Proces zapotrzebowań umożliwia wcześniej wspomniane wnioskowanie o towary lub usługi w podziale na m.in. mpk (miejsce powstania kosztu). Tym samym każde zgłoszenie przypisane do poszczególnych mpk-ów trafia do akceptacji ich właścicieli, czyli osób upoważnionych do rozpatrzenia zapotrzebowania wynikającego z tych mpk-ów. Wprowadzone przez użytkownika dane automatycznie trafiają również do systemu ERP, gdzie tworzone jest zamówienie. Następstwem utworzenia zamówienia jest przekazanie danych do systemu Plus Workflow, w którym na bieżąco aktualizowany jest jego status. Wnioskujący użytkownik otrzymuje każdorazowo informację, odnośnie zmiany tego statusu, czyli o jego akceptacji i etapie realizacji bądź odrzuceniu.  Kulminacyjnym elementem procesu jest odbiór poszczególnych elementów wynikających z zaakceptowanego zamówienia za pomocą specjalnie przygotowanej formatki zintegrowanej z systemem ERP, która umożliwia częściowe lub całościowe odebranie poszczególnych pozycji zamówienia.

Automatyczna synchronizacja z systemem ERP następuje również w zakresie obiegu faktur i ich archiwizacji. Dzięki elektronicznemu archiwum, uprawnieni użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich zarchiwizowanych dokumentów. Zrealizowany proces zamówienia wiąże się  bezpośrednio z fakturowaniem zakupu. Poszczególne pozycje lub całościowe zamówienie jest podpinane do procesu faktur, które przechodzi wielopoziomową ścieżkę akceptacji. Faktura zaakceptowana przez dział księgowości przekazywana jest automatycznie do systemu finansowo-księgowego wraz ze wszelkimi danymi opisującymi ten dokument. Następnie system Plus Workflow oczekuje na status księgowania faktury ze strony ERP i wówczas gdy pojawi się informacja o zaksięgowaniu – generowana jest metryczka.

Rozwiązanie Suncode pozwala na kompleksowe zarządzanie procesami biznesowymi, a w konsekwencji całością dokumentacji w przedsiębiorstwie. Plus Workflow jest systemem serwerowym, do którego użytkownicy uzyskują dostęp z poziomu przeglądarki internetowej. Nowatorskie systemy Workflow pozwalają na sprawniejszy obieg dokumentów między pracownikami, zwiększając tym samym efektowność pracy zespołowej i przyspieszenie realizacji poszczególnych działań.