System Plus Workflow wraz z komponentami RPA (Robotic Process Automation) umożliwia opracowanie i uruchomienie dedykowanych robotów (programów komputerowych), które bezinwazyjnie wykonują powtarzalne czynności wg określonego algorytmu. Roboty odtwarzają czynności użytkownika w warstwie interfejsów GUI jego aplikacji komputerowych, wykorzystując bezinwazyjne techniki, takie jak operowanie na stronach HTML, „screen scraping” czy skrypty, które umożliwiają pracę w wielu różnych środowiskach czy systemach informatycznych, np. w systemach. klasy ERP, CRM, Workflow czy programach pocztowych.

Koncepcja robotyzacji procesów może zostać zastosowana wszędzie tam, gdzie istnieją przesłanki i możliwości do zastąpienia monotonnej i powtarzalnej pracy człowieka pracą robotów. Do korzyści z ich stosowania należy zaliczyć: znacznie niższe koszty procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie, brak absencji, możliwość pracy robota przez 24 godziny na dobę, brak konieczności stosowania miękkiego zarządzania kapitałem ludzkim, w założeniach mniej błędów, większa dokładność wykonywanych działań, ale także brak konieczności budowania i wdrażania często drogich interfejsów pomiędzy różnymi systemami informatycznymi. W tym świetle, zastosowania robotów w biznesie może jedynie ograniczać wyobraźnia zarządzających – począwszy od robotyzacji centrum usług wspólnych (np. operacje księgowe, operacje HR, operacje przetwarzania dokumentów), poprzez centra „call-center”, zbieranie i analizy danych wraz z raportowaniem, aż do automatycznej obsługi zamówień, wniosków kredytowych czy wniosków leasingowych.

Podczas projektowania robota w systemie Plus Workflow, projektant wskazuje kolejne czynności i działania, które powiązane są także z odpowiednimi instrukcjami informatycznymi. Robotyzacja procesów biznesowych jest zatem jakościowo nowym podejściem organizacyjno-technicznym, a do najważniejszych cech robotów dostarczanych przez Suncode należy zaliczyć:

  • Możliwość uruchamiania robotów bezpośrednio w systemie PlusWorkflow wykorzystując bieżące funkcjonalności systemu takie jak uprawnienia, co ma niebagatelne znaczenia dla obecnych klientów PlusWorkflow.
  • Roboty nie są inwazyjne, co oznacza, że nie ingerują one w inne systemy informatyczne poprzez dodatkowo programowane czy konfigurowane interfejsy z wykorzystaniem różnych metod integracyjnych takich jak API, WebServices, zaawansowanych operacji bazodanowych, hurtowni danych, itp. Systemy informatyczne klasy RPA, a ściślej utworzone za ich pomocą roboty, działają na warstwie użytkownika obecnie wykorzystywanych systemów.
  • Roboty  produkują dane, ale ich nie przechowują.
  • Wdrożenie robotów dostarczanych przez Suncode nie wymaga również zmiany w obecnych platformach operacyjnych czy w logice oraz funkcjonalnościach obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych przedsiębiorstwa.
  • Platforma Plus Workflow umożliwia uruchomienie jednocześnie wielu różnych robotów, zaprojektowanych z myślą o spełnieniu wymogów informatycznych przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa, skalowalności, kontroli i zarządzania zmianami.
  • Praca robotów może być odpowiednio monitorowana w formie raportów czy zestawień dostępnych bezpośrednio ze systemu Plus Workflow.

Roboty dostarczane na platformie Plus Workflow są kolejnym krokiem w automatyzacji procesów biznesowych, a szerzej w cyfrowej transformacji przedsiębiorstw.