Już w piątym zakładzie należącym do dużej grupy kapitałowej z branży mięsnej miał miejsce roll-out systemu Plus Workflow zintegrowanego z SAP.

Określenie „roll-out” oznacza przedsięwzięcia polegające na rozwinięciu/rozszerzeniu istniejącego rozwiązania o nowy oddział. Projekty tego typu opierają się o gotowy model, który jest zaprojektowany zgodnie z standardami obowiązującymi w całej korporacji. Coraz częściej standaryzacja oprogramowania jest postrzegana także jako sposób na podniesienie konkurencyjności grupy firm. Celami ujednolicenia oprogramowania są między innymi: centralne bazy danych, integracja systemu w ramach grupy, obniżenie kosztów.

System zarządzania procesami biznesowymi Plus Workflow początkowo został wdrożony w dwóch spółkach grupy kapitałowej, w Centrum Usług Wspólnych. Projekt wdrożeniowy polegał na stworzeniu uniwersalnego systemu dla całej grupy kapitałowej. System Workflow dostarczony przez Suncode projektowany był z myślą o przyszłych roll-outach. Przy projektowaniu systemu zadbano o każdy, nawet najmniejszy szczegół, po to, by możliwe było rozszerzenie systemu na pozostałe zakłady. Projekty tego typu muszą zawierać standardowe rozwiązania, które da się łatwo wdrożyć do kolejnych oddziałów.

W Centrum Usług Wspólnych realizowane są m.in. procesy skanowania i przetwarzania dokumentów kosztowych i magazynowych oraz obsługa procesów zobowiązań kosztowych i magazynowych, rejestracja i archiwizowanie umów z kontrahentami, a także tworzenie oraz akceptacja zamówień. Wszystkie te procesy zostały odzwierciedlone w Plus Workflow w taki sposób, by umożliwić roll-outy systemu na wszystkie zakłady należące do grupy kapitałowej.

Docelowo rozwiązanie obejmie 6 zakładów zlokalizowanych na terenie Polski. Wdrożenia w kolejnych  spółkach należących do grupy kapitałowej realizowane są w oparciu o wzorzec przygotowany przez Suncode dla Naszego Klienta. Projekt systemu wzorcowego został poprawnie przygotowany. Obecnie wdrożenia typu roll-out w kolejnych zakładach mogą odbywać się bez ingerencji w ten proces przedstawicieli firmy Suncode.