Holding Dr. Max zarządza największymi sieciami aptek w Czechach i na Słowacji oraz największą niezależną od hurtowni siecią aptek w Polsce. W skład grupy wchodzi ponad 2000 aptek zlokalizowanych w różnych krajach na terenie Europy. Obecnie sieć Aptek Dr. Max jest stabilnie rozwijającym się biznesem z potencjałem dalszego wzrostu na najbardziej perspektywicznych rynkach. W tym roku cała grupa Penta Investments odnotowała największy wzrost przychodów od 24 lat działalności spółki. Bardzo duży wpływ na wyniki miała właśnie sieć Dr. Max należąca do grupy.

Z uwagi na dynamiczny rozwój oraz rozszerzenie działalności na kolejne rynki sieć Aptek Dr. Max zaczęła poszukiwać rozwiązania, które przyśpieszy i ułatwi realizację procesów biznesowych. Zamierzone cele osiągnięto dzięki wykorzystaniu systemu Plus Workflow, którego autorem jest wielkopolski producent systemów informatycznych – firma Suncode.

Projekt wdrożenia systemu Plus Workflow w Dr. Max objął swoim zakresem kompleksową obsługę dokumentów kosztowych trafiających do spółki. Charakterystyczną cechą wdrożenia był sposób rejestracji i skanowania dokumentów realizowany przez naszego partnera – firmę Iron Mountain. Proces ten został całkowicie „outsourcowany” do podwrocławskiego Centrum Przetwarzania Danych IM. Tam odbywa się skanowanie całości dokumentów oraz ich wstępny opis. Całość zeskanowanych i opisanych dokumentów jest przekazywana w systemie Plus Workflow do konkretnych pracowników Dr. Max odpowiedzialnych za ich weryfikację merytoryczną, . Zweryfikowane merytorycznie dokumenty są następnie przekazywane do akceptacji.

Warto podkreślić, że wdrożenie systemu Plus Workflow zostało zrealizowane przy założeniu zapewnienia pełnej integracji z FK firmy Kamsoft oraz eArchiwum Evoult firmy Iron Mountain. Zastosowano w nim nielimitowaną pod względem ilości użytkowników, procesów oraz archiwizowanych dokumentów, licencję systemu Plus Workfow. Projekt został zrealizowany przy wykorzystaniu metodyki sprint pozwalającej na wizualizację i symulację działania systemu już w fazie prac analitycznych.

„Współpraca z firmą Suncode przebiegła w sposób bardzo profesjonalny. Specjaliści dołożyli wszelkich starań, aby zaproponować rozwiązania najlepiej pasujące do naszych wymagań. Finałem działań było wdrożenie w pełni sparametryzowanego pod nas systemu Plus Workflow, wspierającego obieg dokumentów kosztowych w całej sieci Dr.Max. Funkcjonalności oferowane przez dostarczone rozwiązanie są dla nas w pełni satysfakcjonujące.” – Mirosław Sztorc, Kierownik Projektu.

Wdrożenie przeprowadzone przez Suncode pozwoliło na optymalizację działań związanych z obsługą dokumentów. Implementacja systemu klasy BPM to krok do dalszego rozwoju sieci Aptek Dr.Max.