System Plus Workflow stanowi rozwiązanie do sprawnego zarządzania podpisanymi umowami, dzięki możliwości uruchomienia predefiniowanego procesu archiwizacji umów.

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa związane jest z zawieraniem licznych umów z kontrahentami. W oparciu o nie firma dokonuje różnych transakcji, zawiązuje zobowiązania i świadczy swoje usługi. Przy kilku czy kilkunastu umowach pojawia się już problem z nadzorowaniem ich. Wówczas warto pomyśleć o innowacyjnym rozwiązaniu, jakim jest elektroniczne zarządzanie umowami.

Polega ono na wdrożeniu omawianego procesu w systemie Plus Workflow, który umożliwia zapewnienie efektywnej archiwizacji umów i załączników, a w konsekwencji sprawnego wyszukiwania zawartych umów oraz śledzenie okresu ich ważności. Użytkownicy korzystają z systemu w celu rejestracji nowych umów lub odszukania zarchiwizowanych dokumentów w elektronicznym repozytorium. Uprawniony użytkownik w każdej chwili może dotrzeć do umowy i sprawdzić jej zapisy. Wdrożenie procesu zapewnia pracownikom kontrolę nad terminem ważności podpisanych umów, dzięki czemu użytkownik wie, kiedy wygasa dana umowa i kiedy należy ją przedłużyć.

ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE PODPISANYMI UMOWAMI

Elektroniczne zarządzanie umowami w systemie Plus Workflow znacząco skróci czas rejestracji umów. Wybierając e-umowy pracownicy będą mogli w dowolnym momencie wyszukać dokumenty i przejrzeć zapisy oraz sprawdzić warunki z nich wynikające. Dzięki automatyzacji procesu archiwizacji umów, już nigdy pracownicy nie przegapią terminu wypowiedzenia umowy i w porę przystąpią do negocjacji zapisów kolejnej umowy.