Ekstraklasa jest najwyższą piłkarską klasą rozgrywkową w Polsce. Spółka została założona 14 czerwca 2005 roku w wyniku umowy pomiędzy PZPN, a klubami piłkarskimi uczestniczącymi w rozgrywkach pierwszej ligi, które były inicjatorem powołania ligi zawodowej. Podstawową działalnością Ekstraklasy jest zarządzanie rozgrywkami wraz z tworzeniem ich regulaminów oraz terminarzy. Ponad to, spółka współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Lig Zawodowych oraz PZPN-em. W zakres handlowej działalności Ekstraklasy wchodzi zarówno sprzedaż scentralizowanych praw mediowych oraz scentralizowanych praw marketingowych.

Ekstraklasa, w celu usprawnienia procesów biznesowych związanych z obiegiem faktur, skorzystała z rozwiązania Suncode oferowanego przez największą firmę audytorską w województwie pomorskim. Narzędziem służącym osiągnięciu tego celu stał się system Plus Workflow, w którym odzwierciedlony został proces rejestracji, opisu i akceptacji faktur przekazywanych przez kontrahentów spółki. Najistotniejszym celem, jaki został osiągnięty dzięki użytkowaniu systemu Plus Workflow do obsługi faktur jest uzyskanie kontroli nad dużą ilością faktur przychodzących do firmy i dokumentów z nimi powiązanych, jak również koordynacja przepływu tych dokumentów pomiędzy pracownikami i firmą księgową. 

Ekstraklasa korzysta z systemu Plus Workflow, który udostępniony jest w modelu SaaS (Software as an Service). Dzięki temu spółka może szybko i przy minimalnym poziomie kosztów miesięcznych, rozpocząć proces wielostopniowej akceptacji dokumentów. Proces elektronicznego obiegu faktur kierowany jest do kolejnych stopni akceptacji w oparciu o określone przez spółkę uwarunkowania. Następnie zaakceptowane dokumenty są przekazywane do zewnętrznego systemu finansowego, co skutkuje automatycznym uruchomieniem transakcji księgowania.

Codzienne użytkowanie systemu Plus Workflow w znaczący sposób usprawnia współpracę z naszymi kontrahentami. Wszystkie spływające do nas dokumenty są przechowywane w jednym miejscu oraz automatycznie przekazywane do księgowania. Udostępnione przez firmę księgową usługi elektroniczne z wykorzystaniem rozwiązania Suncode pozwalają na prosty i intuicyjny przepływ dokumentów pomiędzy naszymi kontrahentami, Ekstraklasą, a firmą księgową. – tłumaczy Dariusz Marzec, Prezes Zarządu Ekstraklasy S.A.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że wdrażane przez nas rozwiązania służą do optymalizacji pracy Grup Księgowych i ich Klientów. Wiąże się to z zaspokojeniem obopólnych korzyści biznesowych w zakresie przepływu faktur w krótkich terminach. Udostępnienie Ekstraklasie usług w formie elektronicznej pozwoliło na osiągnięcie celu, jakim jest obsługa dokumentów Klientów biura rachunkowego, jak i spółki Ekstraklasa. – Marek Adamczyk, Dyrektor Zarządzający Suncode

Zastosowanie systemu Plus Workflow do elektronicznej obsługi faktur jest dużym krokiem w procesie poprawy konkurencyjności oferowanych przez firmy audytorskie usług. Wykorzystywanie takiego narzędzia we współpracy z Klientami oraz udostępnianie usług w formie elektronicznej buduje komfort i zadowolenie Ekstraklasy z oferowanej obsługi księgowo-finansowej.