System Plus Workflow jest systemem, który efektywnie wspiera zarządzanie procesami biznesowymi realizowanymi w każdym dziale przedsiębiorstwa.

Firma Suncode, producent i dostawca platform elektronicznego obiegu dokumentów, posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy Workflow. W tym czasie mieliśmy do czynienia z wieloma różnymi procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach różnych branż i w różnych obszarach działalności.

System Plus Workflow znajdzie zastosowanie w każdym obszarze funkcjonowania firmy. W przypadku firmy logistycznej, Plus Workflow może usprawnić nie tylko procesy związane z głównym obszarem działalności, tzn. zarządzanie transportem, weryfikację dostaw transportowych, czy archiwizację dokumentów logistycznych, dokumentów dostaw, WZ. Ten sam system może usprawnić pracę w Dziale Finansowo-Księgowym czy Dziale Sprzedaży i Marketingu automatyzując proces obiegu faktur kosztowych i sprzedażowych, proces rozliczania zaliczek i delegacji, czy proces umów z kontrahentami. W każdym przedsiębiorstwie występują procesy zakupowe, które również mogą być odzwierciedlone w Plus Workflow. Platforma zarządzania procesami biznesowymi znajdzie swoje zastosowanie również w Dziale Jakości m.in. do zarządzania i archiwizacji pełnej dokumentacji ISO 9001 (księgi jakości, procedur, instrukcji).

Bardzo ważną zaletą systemu Plus Workflow jest jego elastyczność. Każdy proces biznesowy występujący w przedsiębiorstwie może zostać przedstawiony w postaci mapy procesu oraz odwzorowany w systemie elektronicznego obiegu dokumentów. Korzystanie z jednego systemu w całym przedsiębiorstwie jest bardzo wygodne dla jego użytkowników. W każdym dziale system wygląda tak samo i działa w ten sam sposób.