W każdym przedsiębiorstwie znajduje się miejsce, w którym składowane są liczne dokumenty papierowe. Wiele firm ma problemy z zarządzaniem nimi. Z pomocą przychodzi system do zarządzania archiwum papierowym Plus Archive.

Polskie przepisy prawne nakazują przedsiębiorcom przechowywanie wielu dokumentów (m.in. księgowych, pracowniczych) przez 5, 10, czy nawet 50 lat! Obecnie, sprawne zarządzanie tymi dokumentami jest możliwe tylko przy użyciu systemu IT.

Firma Suncode jako specjalista w dostarczaniu innowacyjnych dla firm, które oczekują elastycznych rozwiązań w sferze zarządzania przedsiębiorstwem przygotowała oprogramowanie do obsługi tradycyjnego archiwum dokumentów. System Plus Archive ma na celu uporządkowanie zasobów przedsiębiorstwa, tak aby odnalezienie pożądanego zasobu w elektronicznym archiwum skróciło się do minimum.

Aplikacja Plus Archive działa na zasadzie współpracy systemu komputerowego oraz urządzenia do skanowania kodów kreskowych. Skaner może działać w trybie on- line lub off- line, w zależności od preferencji klienta. Skaner ma zainstalowany system Plus Workflow, który w czasie rzeczywistym aktualizuje zawartość archiwum. Skanowanie kodów kreskowych umożliwia między innymi dodawanie nowych zasobów do archiwum, wypożyczanie ich na zewnątrz archiwum, przenoszenie w inne miejsce archiwum, a także brakowanie zasobu, czyli jego usunięcie.

Wdrożenie systemu Plus Workflow z modułem do zarządzania archiwum Plus Archive gwarantuje zmniejszenie czasu oczekiwania na informacje, a także sprawniejsze zarządzanie danymi przechowywanymi w zakładowym archiwum dokumentów.