W celu zapewnienia kompleksowej obsługi dla Naszych klientów, oferujemy Państwu usługę wsparcia technicznego skanerów, które są integralną częścią środowiska Plus Workflow.

System elektronicznego obiegu dokumentów Plus Workflow obsługuje zarówno pliki docierające do organizacji w postaci elektronicznej, jak również zeskanowane obrazy dokumentów papierowych. Urządzenie skanujące odgrywa kluczową rolę w systemie Plus Workflow.

Poprawne użytkowanie skanerów i ich regularna konserwacja może zagwarantować zachowanie ciągłości pracy skanera i dokładności procesu skanowania. Dla zapewnienia poprawnej pracy skanerów jak i samego serwisu gwarancyjnego producent wymaga okresową wymianę zużywających się części oraz przegląd skanera przynajmniej raz w roku. Usługa wsparcia technicznego skanerów oferowana przez firmę Suncode obejmuje przegląd i ocenę stanu technicznego, czyszczenie skanera, a także wymianę części eksploatacyjnych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji na temat przedstawionej usługi uprzejmie prosimy o przesłanie zapytania na adres: sprzedaz@suncode.pl.