Dzisiejszy, dynamiczny i złożony rynek gospodarki produktowej i usługowej wymaga od przedsiębiorstw pełnego dostosowania się do jego wymagań. Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem stawia przed zarządami przedsiębiorstw wymóg ciągłego doskonalenia we wszystkich obszarach działalności, a co za tym idzie – wdrożenia systemów informatycznych wspierających i optymalizujących procesy biznesowe. Jednym z takich narzędzi jest system klasy BPM rozwijany i implementowany przez rodzimego producenta firmę Suncode.

Podczas procesów planowania, realizowania i kontrolowania działalności firmy nie ma miejsca na przestoje czasowe czy też pomyłki mogące wpływać na zadowolenie klienta, a co za tym idzie na osiągany wynik finansowy. Szczególnie odczuwalne jest to zjawisko w branży usług logistycznych. System Plus Workflow jest narzędziem wspierającym te przedsiębiorstwa w takich kluczowych obszarach działania jak:

  • Archiwizacja dokumentów spedycyjnych generowanych w systemach operacyjnych przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe – system Plus Workflow automatycznie archiwizuje dokumenty transportowe przekazane kierowcy wraz z towarem. Śledzi również, czy wróciły dokumenty stanowiące potwierdzenie wykonania usługi dostawy towaru, niezależnie od tego czy usługa była realizowana przy wykorzystaniu własnej floty czy za pośrednictwem podwykonawcy.
  • Kompletownie dokumentów transportowych – system Plus Workflow pozwala na weryfikację, czy dla danego zlecenia spedycyjnego wróciły wszystkie wymagane dokumenty stanowiące podstawę do fakturowania wykonanej usługi. Jeśli weryfikacja nie przebiegła pozytywnie tzn. jeśli brakuje części dokumentów to system inicjuje odpowiednie działania zmierzające do ich skompletowania – szybka kompletacja dokumentów jest bowiem istotna dla skrócenia czasu pomiędzy otrzymaniem kompletu dokumentów, a wystawieniem faktury sprzedaży za wykonanie usługi. Skrócenie tego czasu jest kluczowym czynnikiem wpływającym na płynność finansową przedsiębiorstw tej branży.
  • Kontrola kosztów wykonanych usług transportowych – system Plus Workflow pozwala na rejestrację wszystkich wydatków związanych z realizowanymi usługami transportowymi. Szczególne znaczenie ma rejestracja faktur za wykonanie usług transportowych przez podwykonawców i porównanie tych dokumentów ze zleceniami transportowymi, czyli zamówieniami wykonania tych usług. W tym obszarze system Plus Workflow pozwala na automatyczna weryfikację zgodności zleceń transportowych z fakturami. Automatycznie sparowane faktury są księgowane w systemie ERP, natomiast faktury niezgodne trafiają do wyjaśnienia do spedytorów lub dystrybutorów, a następnie podlegają procesowi akceptacji.
  • Kontrola rentowności wykonanych usług – niezależnie od tego, czy faktury za usługi transportowe podwykonawcy zostały sparowane ze zleceniami transportowymi, czy też nie, podlegają one analizie rentowności. System Plus Workflow weryfikuje, czy koszty zafakturowane są zgodne z zamówieniem transportowym, a następnie oblicza poziom rentowności porównując te koszty z wartością zlecenia spedycyjnego otrzymanego od klienta. Gdy poziom rentowności znajduje się poniżej ustalonego progu, system Plus Workflow informuje o tym fakcie managera sprzedaży usług transportowych w firmie logistycznej.

Plus Workflow jest narzędziem, zapewniającym skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem  w dzisiejszych warunkach rynkowych. Wdrożenie systemu pozwala na podniesienie skuteczności wykonywanych działań w branży logistycznej. Wpływa to na osiąganie niewątpliwych korzyści biznesowych, jakimi są podniesienie renomy marki, czy też budowanie lojalności klientów. System Plus Workflow stanowi doskonałe wsparcie do zarządzania przedsiębiorstwem logistycznym jako całością na każdym poziomie jego działalności.