Stalprodukt S.A. jest wiodącym producentem wysokoprzetworzonych wyrobów ze stali, takich jak blachy transformatorowe i rdzenie toroidalne, kształtowniki gięte na zimno, systemy drogowych barier ochronnych oraz wyroby centrów serwisowych blach walcowanych na zimno i na gorąco. Stalprodukt S.A. jest też dystrybutorem szerokiej gamy wyrobów hutniczych. Markę i pozycję rynkową firma zawdzięcza pracy i postawie zatrudnionych w niej ludzi, stanowiących jej najcenniejszy kapitał.

Przedsiębiorstwo realizując swój zasadniczy cel jakim jest wypracowywanie zysku przy poszanowaniu zasad gospodarności, przedsiębiorczości, rentowności i zasady rachunku ekonomicznego, podjęło decyzję o skorzystaniu z rozwiązania Suncode. System elektronicznego obiegu dokumentów Plus Workflow zapewnił wsparcie dla pracowników Stalprodukt z zakresu akceptacji faktur zakupowych, obsługi zapytań ofertowych oraz przygotowania i akceptacji umów. W ramach zarządzania fakturami, rozliczane są usługi transportowe świadczone dla firmy przez dostawców zewnętrznych. Wdrożenie tego procesu objęło również integrację z systemem ERP IFS oraz z dedykowanym systemem obsługi zleceń spedycyjnych. Stalprodukt korzysta również z obsługi zapytań ofertowych, która dotyczy pełnego cyklu obiegu dokumentu w przedsiębiorstwie, łącznie z konsultacjami technicznymi w wydziałach produkcyjnych. Skanowanie wszelkich dokumentów odbywa się w dwóch punktach z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, którego dostawcą była firma Suncode. Pracownicy Stalprodukt wzięli również udział w szkoleniu z zakresu modelowanie procesów biznesowych.

Na szczególne uznanie zasługuje bardzo dobra współpraca z grupą wdrożeniową, a także jej zaangażowanie przy konstruowaniu modelu procesu oraz propozycje rozwiązań informatycznych umożliwiających integrację z innymi systemami wspomagającymi zarządzanie w przedsiębiorstwie. Pozwoliło to w pełni zrealizować nasze potrzeby z zakresu obiegu faktur. Na uwagę zasługuje ponadto fakt, iż całość wdrożenia została przeprowadzona zdalnie, bez konieczności organizowania bezpośrednich spotkań pracowników naszych firm. – Józef Ryszka, Dyrektor Marketingu.

Ważnymi elementami naszej współpracy były z jednej strony profesjonalizm i dostosowanie się do ustalonych procesów, z drugiej, elastyczność i chęć rozwoju pracowników Stalprodukt. Chcemy również podkreślić wysoką kulturę osobistą pracowników firmy i ich rzetelne podejście do uczestnictwa w szkoleniach. – Tomasz Szlachta, Dyrektor ds. sprzedaży.

Przedsiębiorstwo Stalprodukt od prawie dwudziestu lat nieustannie modyfikuje lub wdraża nowe procesy informatyczne. Wdrożenia Suncode wspierają elastyczne przystosowanie przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków, oraz zgodne z oczekiwaniami wykorzystanie kompetencji i predyspozycji pracowników Stalprodukt.