Współcześnie przedsiębiorstwa funkcjonują w zmiennym i często nieprzewidywalnym otoczeniu charakteryzującym się dużym poziomem niepewności. Jednym z czynników decydujących o sukcesie lub porażce w tak zmiennych warunkach jest technologia informatyczna, której rozwój nabrał znaczącej dynamiki w ostatnich kilkunastu latach.Przedsiębiorstwo TUBES INTERNATIONAL, świadome wagi narzędzi informatycznych w dążeniu do poprawy sprawności reagowania na zmieniające się warunki otoczenia oraz optymalizacji procesów wewnętrznych, podjęło decyzję o wykorzystaniu systemu klasy BPM oferowanego przez poznańskiego producenta tych rozwiązań firmę Suncode.

TUBES INTERNATIONAL specjalizuje się w sprzedaży profesjonalnych węży i złączy przemysłowych oraz przewodów hydrauliki siłowej dla wszystkich gałęzi przemysłu. Swe produkty dystrybuuje poprzez własną sieć sprzedaży, która obejmuje między innymi takie kraje jak Polska, Czechy, Ukraina, Słowacja, Litwa, Rosja, Kazachstan. Sprawne działanie w tak szerokim obszarze terytorialnym, wymaga od Tubes International ciągłego doskonalenia procesów wewnętrznych. Ciągłe doskonalenie procesów to ich projektowanie w formie graficznych diagramów, modyfikacje, definiowanie KPI, implementacja oraz bieżące gromadzenie danych w trakcie ich realizacji, po to aby następnie je wykorzystać do wprowadzenia kolejnych usprawnień. Narzędziem, które spełniło wymagania Tubes International w tym zakresie okazał się system Plus Workflow wyposażony w graficzny edytor procesów. Nie bez znaczenia przy wyborze tego rozwiązania był również fakt, że system pozwala na pracę użytkowników operujących rożnymi językami oraz daje możliwość pełnej integracji z systemem IFS.

Konsultanci Suncode w ramach cyklu szkoleń przekażą wiedzę, dzięki których architekci oraz właściciele procesów Tubes International będą mogli samodzielnie prowadzić projekt modernizacji i optymalizacji działań wykonywanych w organizacji, dążąc do podniesienia poziomu obsługi swych klientów.