W erze przemysłu 4.0 przedsiębiorstwa logistyczne stają przed wyzwaniem nie tylko zaspokajania dynamicznych potrzeb rynku, ale także efektywnego zarządzania rosnącą ilością danych i złożonością procesów. Tym bardziej że wraz z intensywnym tempem globalizacji, klientom zależy nie tylko na szybkiej dostawie, ale również na precyzji, transparentności i spersonalizowanym podejściu do obsługi. Jednakże tradycyjne metody zarządzania często napotykają na ograniczenia w zakresie efektywności, co sprawia, że przedsiębiorstwa logistyczne zwracają się ku innowacyjnym rozwiązaniom. Kluczem do osiągnięcia konkurencyjnej przewagi staje się więc zrozumienie i zastosowanie nowoczesnych technologii, zwłaszcza w obszarze automatyzacji procesów biznesowych.

Plus Workflow wsparciem przedsiębiorstw logistycznych

Automatyzacja procesów biznesowych otwiera nowe perspektywy poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii. Wprowadzenie systemów automatyzacyjnych obejmuje bowiem różnorodne obszary, od zarządzania magazynem po planowanie tras, przyczyniając się do usprawnienia operacji logistycznych na każdym etapie łańcucha dostaw.

Plus Workflow oferuje nie tylko możliwość wdrożenia procesów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw logistycznych, ale również ich indywidualne zaprojektowanie, kierując się najważniejszymi potrzebami organizacji. Wieloletnia współpraca z  firmami w wymienionej branży wzbogaciła nas nie tylko o doświadczenie, ale przede wszystkim świadomość wielu trudności, z jakimi na co dzień się ona mierzy. Dzięki temu byliśmy w stanie opracować procesy wspierające przedsiębiorstwa logistyczne w niemalże wszystkich aspektach ich działalności.

  • Transport i dystrybucja

Przedsiębiorstwa logistyczne są odpowiedzialne przede wszystkim za optymalne zarządzanie transportem towarów, stanowiąc nieodzowny element globalnego łańcucha dostaw. W całym procesie bierze udział wiele podmiotów, dlatego tak istotne jest zachowanie właściwej koordynacji i komunikacji. System Plus Workflow umożliwia wdrożenie procesu zarządzania transportem, który pozwala na bieżące monitorowanie jego przebiegu – od załadunku aż po rozładunek. Niweluje to konieczność prowadzenia papierowej dokumentacji, skracając działania kierowcy jedynie do uzupełnienia formularza w systemie. Dane o zleceniu, takie jak data, czas wykonania czy etapy procesu przechowywane są w bezpiecznych strukturach elektronicznego archiwum, pozostając na wyciągnięcie ręki wybranych użytkowników.

  • Magazynowanie

Zarządzanie magazynami stanowi istotną część działalności logistycznej. Przedsiębiorstwa muszą efektywnie planować i organizować przestrzeń składową, monitorować stan zapasów, a także szybko i precyzyjnie przyjmować oraz wysyłać towary. Wszelkie błędy w tym zakresie mogą generować przestoje oraz dodatkowe koszty. Plus Workflow znacznie ułatwia monitorowanie aktualnych stanów magazynowych, a dodatkowe procesy pozwalają lepiej kontrolować i zarządzać wysyłką oraz odbiorem zamówień, bezpośrednio w systemie. Co więcej, przedsiębiorstwo ma możliwość sprawnie obsługiwać zarówno faktury kosztowe, jak i magazynowe. Moduły, takie jak Plus PZ, pozwalający na parowanie faktur magazynowych z dokumentami przyjęcia zewnętrznego lub zamówieniami czy Plus Label Printer, umożliwiający generowanie i wydruk specjalnych etykiet z kodami kreskowymi, usprawniają obieg dokumentów nie tylko między różnymi działami przedsiębiorstwa, ale także między zewnętrznymi firmami.

  • Optymalizacja tras i planowanie dostaw

Optymalizacja tras i planowanie dostaw to kluczowe elementy efektywnego zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach. Poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii i strategii, organizacje mogą zoptymalizować procesy transportowe, co przekłada się na oszczędności czasu, kosztów oraz zwiększenie ogólnej wydajności logistycznej. Z myślą o tym skonstruowany został proces weryfikacji dostaw transportowych. Służy on do kontroli zgodności przygotowanych przez dostawcę ładunków z zamówieniem odbiorcy, według ustalonego harmonogramu. Dzięki usprawnionemu przepływowi informacji między poszczególnymi pracownikami i działami organizacji, ryzyko wystąpienia błędów związanych z wysyłką towarów jest niemalże całkowicie wyeliminowane, a dane, takie jak czas przejazdów czy realizacja transportów są kontrolowane przez system. Ponadto procesy awizacji i monitorowania czasu dostaw ułatwiają odpowiednią koordynację całego łańcucha oraz pozwalają na ocenę zgodności z harmonogramem i precyzyjne zarządzanie czasem, zwiększając przy tym produktywność przedsiębiorstwa.

  • Monitorowanie floty

Celem utrzymania wysokiego poziomu usług i wysokiej efektywności operacyjnej kluczowa jest bieżąca kontrola pojazdów, obejmująca kompleksowe gromadzenie, analizę i zarządzanie danymi. Gwarantuje to zachowanie pełnego bezpieczeństwa i transparentności oraz umożliwia lepsze zarządzanie flotą przedsiębiorstwa. Skonstruowany w tym celu proces ewidencji pojazdów pozwala na monitorowanie ich stanu technicznego czy historii użytkowania oraz umożliwia bieżącą analizę kluczowych parametrów. W rezultacie przedsiębiorstwo może skutecznie identyfikować potencjalne problemy, przewidywać konieczność konserwacji lub naprawy oraz optymalizować cykle obsługi pojazdów.

  • Obsługa zamówień

Obsługa zamówień w przedsiębiorstwie logistycznym obejmuje szereg działań mających na celu sprawnie zrealizowanie zamówień klientów. W tym celu Plus Workflow umożliwia wdrożenie procesu zamawiania kurierów bezpośrednio z systemu, znacznie skracając czas całej operacji. Co więcej, proces kompletacji dokumentów logistycznych, takich jak PZ, WZ czy CMR gwarantuje ich pełną zgodność oraz pozwala śledzić kolejne etapy ich obiegu. Proces reklamacji zapewnia ponadto szybkie i sprawne składanie roszczeń oraz skuteczną reakcję na ewentualne problemy i niezgodności w dostarczonych towarach. Niewątpliwą zaletą implementacji nowoczesnych procesów do zarządzania jest również automatyczne wypełnianie formularzy, możliwość optycznego rozpoznawania znaków oraz bezpieczeństwo dokumentów. Dzięki temu wszelkie informacje dotyczące tras, wysyłek i obsługi zamówień dostępne są w każdej chwili i lokalizacji – jednakże wyłącznie dla autoryzowanych użytkowników.

System Plus Workflow jest kompleksowym narzędziem usprawniającym pracę przedsiębiorstw logistycznych. Automatyzacja procesów, zmechanizowane wypełnianie formularzy, bieżąca kontrola i gromadzenie wszelkich istotnych informacji gwarantują firmie nie tylko wzrost efektywności, ale także redukcję kosztów operacyjnych i zadowolenie klientów oraz pracowników. System ten jest także dostosowany do rosnących wymagań związanych z bezpieczeństwem danych, zapewniając pełną zgodność z obowiązującymi przepisami i standardami branżowymi. Funkcje monitorowania ścieżki przesyłek, zarządzania zapasami oraz szybki dostęp do raportów i analiz statystycznych umożliwiają przedsiębiorstwu logistycznemu skuteczne planowanie i optymalizację operacji na każdym etapie łańcucha dostaw. W rezultacie firma korzystająca z Plus Workflow zyskuje nie tylko konkurencyjność na rynku, ale także zdolność do szybkiego dostosowywania się do nowych wyzwań, co stawia ją w doskonałej pozycji do dalszego rozwoju i osiągania strategicznych celów biznesowych.

Zainteresował Cię powyższy artykuł? Skontaktuj się z naszymi konsultantami pisząc na sprzedaz@suncode.pl!