Jednym z podstawowych działań menadżerów jest planowanie i budżetowanie przyszłych zadań realizowanych w przedsiębiorstwie. W ostatnim kwartale roku, większość dyrektorów i kierowników działów pochłonięta jest przygotowaniem planu taktycznego na kolejny rok.

Większość z firm, do planowania i budżetowania wykorzystuje uniwersalne arkusze kalkulacyjne. W przypadku małych firm, w których plany nie są zbyt rozbudowane i złożone, takie rozwiązanie dobrze się sprawdza. Są jednak takie sytuacje, w których narzędzie to zamiast ułatwiać pracę, wydłuża czas przygotowania odpowiednich zestawień.

Z pomocą przychodzi system eBudżety, który pomoże usprawnić planowanie kosztów i wyeliminuje konieczność korzystania z arkuszy kalkulacyjnych. eBudżety jest to narzędzie informatyczne kierowane do dyrektorów, kierowników, kontrolerów i analityków sprzedaży dla przedsiębiorstw branży FMCG zarówno dla kanału nowoczesnego (MT) oraz kanału tradycyjnego (TT).

Celem systemu jest wsparcie Działu Handlu w zakresie zarządzania budżetami promocyjnymi przyznawanymi w ramach podpisanych umów handlowych z klientami bezpośrednimi. Nie jest to jego jedyne zastosowanie. Umożliwia on także tworzenie planów budżetowych. Menadżer handlowy ma możliwość sprawdzenia kształtowania się kosztów przy różnych wartościach procentowych warunków zapisanych z umów handlowych, m.in.

  • rabatów udzielanych na fakturach sprzedaży towarów,
  • bonusów zakupowych przyznawanych na podstawie wartości zakupów towarów Producenta,
  • bonusów odsprzedażowych obliczanych na podstawie wartości sprzedanych towarów Producenta do sklepów detalicznych,
  • nakładów na działania trade marketingowe dotyczące promocji produktów Producenta u Dystrybutora,
  • nakładów na inne działania prowadzone przez Dystrybutora na rzecz zwiększenia sprzedaży produktów Producenta (tzw. Koszty rynku).

Dzięki możliwości analizy „What if” Dyrektor Handlowy dobrze przygotuje plan na następny rok. Analiza ta pozwala na sprawdzenie jak zmienią się wyniki firmy, gdy zostanie zmieniony jeden z elementów tworzących koszty. System eBudżety może być zintegrowany z zewnętrznym systemem ERP, CRM lub innym, dzięki czemu będzie on na bieżąco zasilany informacjami o wartości sprzedaży dla danego kontrahenta, co znacząco ułatwi planowanie na następny rok.

Dobrze przygotowany plan budżetowy wpływa na płynną sprzedaż w każdym okresie roku, w sezonie i poza nim, u każdego kontrahenta, co zostanie odzwierciedlone w wyniku finansowym firmy. W celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, należy pamiętać o odpowiednich narzędziach do budżetowania i analizy.