Firma SUNCODE, specjalizująca się w dostarczaniu i wdrażaniu systemów informatycznych klasy BPM, stworzyła rozwiązania wychodzące na przeciw potrzebom przedsiębiorstw z branży FMCG. Oferowany przez Suncode system zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi Plus Workflow został wzbogacony o moduł Plus e-Budżety, którego głównym celem jest wsparcie w procesie zarządzania działaniami i ich kosztami sprzedaży w kanale tradycyjnym i nowoczesnym.

Moduł Plus Budget stanowi wsparcie systemu Plus Workflow oraz jego uzupełnienie o możliwość tworzenia analiz i zestawień służących do badania rentowności działań podjętych przez przedsiębiorstwo. System gromadzi informacje o wielkości obrotów z poszczególnymi podmiotami w ramach wykorzystywanych kanałów sprzedaży, a następnie na podstawie uzgodnionych w umowach handlowych warunków, dynamicznie oblicza i aktualizuje wielkości budżetów handlowych przeznaczonych na działania w ramach tych kanałów.
Informacja o bieżącym dostępnym poziomie budżetu na działania sprzedażowe i promocyjne jest wykorzystywana podczas akceptacji wniosków promocyjnych oraz akceptacji kosztów związanych z tymi wnioskami, co skutecznie poprawia kontrolę wydatków w ramach dostępnych budżetów.
Dzięki możliwości tworzenia analiz, które uwzględniają dostępny poziom budżetu, koszty wnioskowane, zatwierdzone oraz poniesione, handlowcy oraz osoby zarządzające sprzedażą otrzymują kompletną informację o stopniu wykorzystanych środków finansowych oraz efektywności działań osiągniętych za ich pomocą. Ułatwia to w podejmowanie decyzji dotyczących dalszego finansowania określonych działań handlowych oraz optymalizację wydatków w przyszłości.

Plus Budget stanowi również wsparcie dla działów marketingu przedsiębiorstw. Wyznaczona kwota środków finansowych może zostać efektywnie rozdysponowana pomiędzy określone działania promocyjne, które wynikają z podpisanych umów handlowych z kontrahentami biznesowymi.
W istocie, przedsiębiorstwo, a przede wszystkim dział marketingowy i dział sprzedaży, mają podstawy do podejmowania decyzji o rozwinięciu bądź zakończeniu współpracy z danym kontrahentem. System Plus Workflow gwarantuje bieżący obieg wszystkich dokumentów związanych z wykorzystaniem środków finansowych, co znacznie ułatwia współpracę między działami i usprawnia przepływ informacji między nimi. W efekcie tworzy to razem zintegrowany system do zarządzania budżetem przedsiębiorstwa.

System Plus Workflow wspierany wzbogacony o funkcjonalności modułu Plus Budget pozwala na znaczne przyspieszenie procesów podejmowania decyzji związanych z działaniami handlowymi i promocyjnymi, efektywną alokację posiadanych środków finansowych oraz jak najlepsze wykorzystanie ich na prowadzone Jest doskonałym wsparciem dla działów sprzedaży oraz wszystkich pozostałych współpracujących z nimi działów.