Firma Suncode prezentuje najnowsze rozwiązanie Workflow dedykowane dla Działów Sprzedaży. System zarządzania procesami biznesowymi i moduł Plus Budget usprawniają zarządzanie budżetami promocyjnymi.

Budżet promocyjny jest to określona pula środków przedsiębiorstwa przeznaczona na cele dynamizacji sprzedaży swoich produktów. Budżet ten ustalany jest na określony czas, np. miesiąc, kwartał, rok, dla wszystkich kontrahentów.

Moduł Plus Budget przeznaczony jest do zarządzania budżetami promocyjnymi wynikającymi z podpisanych umów handlowych z klientami oraz budżetami trade marketingowymi, które przedsiębiorstwa przeznaczają na wsparcie sprzedaży. System Workflow usprawnia obieg wniosków promocyjnych składanych przez handlowców. Zgodnie z mapą procesu, zaakceptowany wniosek kierowany jest na ścieżkę obiegu faktur kosztowych rozliczających zrealizowaną promocję.

System do zarządzania budżetami promocyjnymi służy nie tylko do obiegu dokumentów i realizacji procesów. Zawiera on także moduł analiz i zestawień, który pozwala na bieżące analizowanie rentowności klientów. Ponadto, system umożliwia tworzenie analiz uwzględniających koszty wynikające z: faktur zaksięgowanych, faktur w drodze, wniosków zaakceptowanych oraz wniosków w drodze. Dzięki temu Dyrektor Handlowy otrzymuje kompletną informację na temat stopnia wykorzystanych budżetów i na tej podstawie może właściwie ocenić współpracę z danym klientem oraz podjąć decyzję o akceptacji bądź odrzuceniu kolejnego wniosku promocyjnego.

Rozwiązanie to dzięki mechanizmowi elektronicznego obiegu dokumentów w połączeniu z rozbudowanym modułem raportów i analiz pozwala na przyśpieszenie procesów oraz alokację środków w najefektywniejsze promocje.