W erze dynamicznych zmian i postępującej cyfryzacji, organizacje coraz częściej zdają sobie sprawę, że klucz do sukcesu leży w sprawnym zarządzaniu przepływem pracy. Automatyzacja procesów biznesowych staje się newralgicznym rozwiązaniem, umożliwiając firmom nie tylko eliminację monotonnych zadań, lecz także ich optymalizację. Jej niewątpliwą zaletą jest przekształcenie pracy współczesnych przedsiębiorstw, zwiększając przy tym ich efektywność oraz pozwalając pracownikom skoncentrować się na bardziej strategicznych celach.

Jak automatyzacja procesów biznesowych zmienia miejsce pracy?

Według raportu firmy Zapier „The 2021 state of business automation” średnio aż 94% pracowników wykonuje powtarzalne, czasochłonne zadania. Jest to o tyle istotne, że rutyna może prowadzić nie tylko do utraty satysfakcji z wykonywanej pracy, ale również obniża koncentrację, co sprzyja powstawaniu błędów czy niedopatrzeń. W konsekwencji przedsiębiorstwo narażone jest na straty materialne oraz stopniowo malejące zaangażowanie zespołu.

Chcąc uniknąć negatywnych skutków związanych z rutynowym charakterem obowiązków zawodowych, należy w miarę możliwości, unikać monotonii zadań oraz pozwolić zatrudnionym rozwijać się, niezależnie od obejmowanego przez nich stanowiska. Jednakże, czy jest możliwe, by przedsiębiorstwo zachowało swoją wydajność, jednocześnie odciążając pracowników? Zdecydowanie tak. Kluczem do sukcesu okazuje się automatyzacja procesów biznesowych.

👉🏻 Wzrost efektywności i silna pozycja na rynku

Jak możemy przeczytać we wspomnianym wcześniej artykule, zdaniem 90% pracowników umysłowych automatyzacja procesów biznesowych ulepszyła miejsce ich pracy, a według 66% zwiększyła również ich indywidualną produktywność. Efektywniejsze wykonywanie zadań nie tylko pozytywnie wpływa na wydajność przedsiębiorstwa, ale także prowadzi do szybszego osiągania celów organizacyjnych. Dzięki temu łatwiejsze staje się utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku. Jak potwierdziło 88% badanych pracowników, automatyzacja pozwoliła ich przedsiębiorstwom konkurować z większymi i silniejszymi firmami. Nie ma w tym jednak nic zaskakującego – w dobie dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego, organizacje, które skutecznie wykorzystują potencjał automatyzacji, są w stanie bardziej elastycznie reagować na nowe wyzwania i szybko adaptować się do ewoluujących trendów, wyprzedzając przy tym nawet rynkowych gigantów.

👉🏻 Redukcja kosztów

W raporcie IT Leaders Fueling Productivity With Process Automation, opublikowanym w 2020 roku przez Salesforce możemy przeczytać, że zdaniem 74% liderów i inżynierów IT automatyzacja procesów biznesowych pomogła ich pracownikom zaoszczędzić nawet 30% czasu, który dotychczas musieli poświęcać na czynności manualne, a według 59% z nich koszty w zespołach zostały zmniejszone średnio od 11 do 30%. W praktyce oznacza to, że automatyzacja nie tylko zwiększa efektywność operacyjną poprzez redukcję czasochłonnych zadań, ale także przekłada się na realne oszczędności finansowe dla przedsiębiorstw i przyspiesza gromadzenie środków na dalszy rozwój i nowe inwestycje. Warto również podkreślić, że odpowiednio skonstruowane narzędzia automatyzujące procesy wspierają liczne działy firmy – począwszy od IT czy finansów, przez obsługę klienta i produkcję, a na HR i sprzedaży skończywszy. Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży czy wielkości, może więc cieszyć się korzyściami, jakie niosą za sobą nowe technologie.

👉🏻 Rozwój firmy i jej pracowników

W raporcieWorkMarket 2020 In(Sight) Report. What AI & Automation Really Mean For Work”, opublikowanym przez WorkMarket we współpracy z KRC Research aż 85% menedżerów zgodziło się, że automatyzacja umożliwia pracownikom skoncentrowanie się na  działaniach istotnych dla firmy, a według 80% stanowi ona także napęd dla rozwoju i przyszłego wzrostu przedsiębiorstwa. Wyniki te potwierdzają, że automatyzacja procesów biznesowych nie tylko eliminuje rutynowe zadania, umożliwiając pracownikom angażowanie się w bardziej strategiczne aspekty pracy, ale również odgrywa kluczową rolę w tworzeniu solidnych fundamentów dla długoterminowego rozwoju organizacji, tak ważnego w dzisiejszym środowisku biznesowym.

Automatyzacja procesów biznesowych z Plus Workflow

Plus Workflow to nowoczesne rozwiązanie Low-Code pozwalające wygodnie zarządzać nie tylko obiegiem dokumentów, ale również wszelkimi innymi operacjami podejmowanymi wewnątrz przedsiębiorstwa. System umożliwia zautomatyzowanie licznych procesów biznesowych, redukując czas ich przebiegu oraz koszty operacyjne, odciążając przy tym pracowników z rutynowych, powtarzalnych zadań. Łatwiejsze staje się efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich oraz skoncentrowanie na innowacjach, rozwijaniu nowych strategii oraz lepszym zrozumieniu potrzeb klientów. Pracownicy z kolei mogą skierować swoje umiejętności na bardziej wartościowe i kreatywne zadania, co przekłada się na wzrost ich zaangażowania i rozwój zawodowy. W efekcie automatyzacja procesów biznesowych z Plus Workflow nie tylko rewolucjonizuje bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale również tworzy solidne podstawy dla jego długoterminowego sukcesu.

Jeśli zainteresował Cię powyższy artykuł, skontaktuj się już dziś z naszymi konsultantami pisząc na sprzedaz@suncode.pl