Krajowy System e-Faktur to ogólnopolski system teleinformatyczny, wykorzystywany do wystawiania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych.

Został on stworzony, aby zapobiegać nieścisłościom m.in. w obszarze podatków VAT czy podatków dochodowych. Głównym zadaniem KSeF jest optymalizacja rozliczania obrotu pomiędzy przedsiębiorcami oraz zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Według informacji podanych przez Serwis Rzeczypospolitej Polskiej Polska jest czwartym krajem Unii Europejskiej, który wprowadza e-Fakturę.

Korzyści, jakie niesie ze sobą wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur, to między innymi:

  • Szybki zwrot VAT termin zwrotu dla podatników wybierających e-fakturę skróci się aż o 20 dni!
  • Bezpieczeństwo – faktura zostanie zarchiwizowana w bazie danych Ministerstwa Finansów i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu.
  • Wygoda – e-faktury będą wydawane według jednakowego wzorca.

Obecnie faktury ustrukturyzowane stanowią w Polsce jedną z trzech dostępnych form dokumentowania transakcji, przedsiębiorca nadal może bowiem wystawiać faktury w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej.

Wybór sposobu dokumentacji pozostaje w rękach przedsiębiorcy do 2024 roku. Przepisy nakazujące na wyłączne korzystanie z KSeF wejdą w życie 1 stycznia 2024 r., a nie, jak było to wcześniej planowane, w kwietniu 2023 r. Przed tym terminem korzystanie z systemu pozostaje dobrowolne.

Mimo tak odległej daty rozpoczęcia obowiązywania przepisów warto już teraz pomyśleć o przyszłości swojego przedsiębiorstwa oraz wdrożeniu rozwiązań, które zautomatyzują występujące w nim procesy.

Plus KSeF – nowy moduł Plus Workflow

Plus Workflow jest systemem, który służy do optymalizacji procesów i sprawnego obiegu dokumentów. W celu ułatwienia przepływu danych pomiędzy Plus Workflow a Krajowym Systemem e-Faktur stworzyliśmy moduł Plus KSeF.

Plus KSeF odpowiada za komunikację z Krajowym Systemem e-Faktur. Pozwoli on użytkownikom systemu na usprawnienie pracy, dzięki dwukierunkowemu transferowi danych pomiędzy systemami.

Moduł jest dostępny w dwóch wariantach funkcjonalnych.

Pierwszy z nich udostępnia użytkownikom opcje automatycznego pobierania dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur oraz odczytu danych z faktury, a w rezultacie uruchomienie automatycznej rejestracji dokumentu w systemie Plus Workflow.

Dzięki temu rozwiązaniu wprowadzona wcześniej do systemu Plus Workflow faktura zostaje skierowana na odpowiednią ścieżkę akceptacji, a następnie automatycznie wprowadzona lub zaksięgowana w systemie finansowo-księgowym wykorzystywanym przez przedsiębiorstwo.

W drugim wariancie modułu użytkownicy otrzymują możliwość automatycznego wygenerowania oraz przesłania faktur do Krajowego Systemu e-Faktur bezpośrednio z systemu Plus Workflow.

Decydując się na moduł Plus KSeF, przedsiębiorstwo zyska m.in.:

  • Bezpośrednią komunikację pomiędzy platformą KseF a Plus Workflow za pośrednictwem API;
  • Możliwość odczytywania danych z ustrukturalizowanego pliku xml;
  • Możliwość generowania ustrukturyzowanego pliku xml na podstawie danych wprowadzonych w systemie Plus Workflow lub danych pobranych z systemów zewnętrznych;
  • Możliwość wizualizacji faktury w oparciu o mechanizm udostępniony przez platformę KSeF;
  • Obsługę pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Moduł Plus KSeF usprawni przesyłanie dokumentów ustrukturyzowanych do Krajowego Systemu e-Faktur, co w bliskiej przyszłości czeka każde przedsiębiorstwo. Dodatkowo znacznie wpłynie na obniżenie kosztów oraz zwiększy produktywność wykonywanej pracy w przedsiębiorstwie (m.in. przyspieszenie czasu obsługi).

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących obsługi faktur ustrukturyzowanych w systemie Plus Workflow — napisz do nas już dziś na sprzedaz@suncode.pl.

Aby pozostać na bieżąco z naszą ofertą, dołącz do naszego Newsletteru oraz zaobserwuj nasz profil na LinkedIn!