Politechnika Poznańska to jedna z czołowych uczelni technicznych w Polsce, czego potwierdzeniem jest wysokie, siódme miejsce w Rankingu Perspektywy z 2022 roku!

Politechnika Poznańska oferuje edukację na wyjątkowych kierunkach inżynierskich (np. automatyka i robotyka, czy lotnictwo i kosmonautyka) oraz bogate zasoby umożliwiające przysposobienie przekazywanej wiedzy. Jej absolwenci wyróżniają się wysokimi kompetencjami oraz entuzjazmem do pracy.

Teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu optymalizacji procesów

Suncode, jako lider w zakresie automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych, wspiera młode i zdolne umysły.

We wrześniu zawarliśmy współpracę z Politechniką Poznańską, czego efektem jest otwarcie na Wydziale Inżynierii Zarządzania laboratorium Plus Workflow.

Od teraz studenci Politechniki Poznańskiej będą mieli możliwość skorzystania z najlepszego w Polsce narzędzia do profesjonalnego projektowania procesów biznesowych i nabycia praktycznych umiejętności w zakresie modelowania procesów biznesowych.

Po przekazaniu licencji naszego programu system został zainstalowany na serwerach politechniki.

Trenerzy Suncode przeprowadzili również profesjonalne szkolenie dla pracowników uczelni, którzy przekazują aktualną wiedzę z modelowania procesów biznesowych w systemie swoim podopiecznym.

Plus Workflow został udostępniony do dyspozycji studentów w salach komputerowych. Przewidziane jest wykorzystanie systemu na zajęciach dydaktycznych, których głównym celem będzie rozwinięcie umiejętności z zakresu modelowania procesów biznesowych i ich praktycznego uruchamiania w ramach systemu.

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką, uczestnicy zajęć zdobywają biegłość w zakresie optymalizacji procesów biznesowych i elektronicznego obiegu dokumentów. Wykorzystanie Plus Workflow jako narzędzia edukacyjnego daje możliwość zapoznania studentów ze zdigitalizowanym środowiskiem przedsiębiorstwa.

Mamy nadzieję, że dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem z kolejnym pokoleniem przyczynimy się do kreowania przyszłości automatyzacji przedsiębiorstw.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w nowym roku akademickim!