Plus Workflow – zarządzanie procesami i obiegiem dokumentów

To nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie BPM do zarządzania procesami biznesowymi i dokumentami. Plus Workflow wspiera elektroniczny obieg dokumentów, skanowanie dokumentów i OCR. Umożliwia również projektowanie nowych procesów biznesowych, przy wykorzystaniu Plus Workflow Editor oraz tworzenie e-dokumentów i archiwizowanie treści. Głównym celem systemu jest redukcja kosztów i optymalizacja procesów biznesowych.

Wykorzystanie

System Plus Workflow to rozwiązanie pozwalające na zgłaszanie i akceptację zapotrzebowań zakupu, łączenie faktur z zamówieniami, rejestrację korespondencji wychodzącej i przychodzącej, tworzenie i opiniowanie umów i kontraktów oraz przechowywanie dokumentów pracowniczych w formie e-Teczki.

Plus Workflow Editor

Jest to graficzne studio modelowania procesów biznesowych dla Plus Workflow. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest samodzielne budowanie oraz uruchamianie kolejnych obiegów dokumentów, posługując się jednym z najbardziej popularnych standardów modelowania Business Process Model and Notation.

Wiele modułów

System Plus Workflow jest wyposażony w szereg modułów, dzięki którym praca z systemem jest łatwa i przyjemna, a koszty realizowanych procesów są niższe. Należą do nich m.in.: Plus e-Faktura, Plus e-Dokumenty, Plus Mail, Plus Assets, Plus Mobile, Plus Delegacje, Plus Task Manager, Plus NIP Cheker, Plus Drag&drop czy Plus GUS.

Integracja

Plus Workflow można zintegrować z dowolnym zewnętrznym systemem informatycznym (np. SAP, Movex, Symfonia, QAD, IFS, Optima itp). Dokumenty i dane z systemu Plus Workflow są przekazywane do systemów zewnętrznych przez dedykowane webserwisy, pliki płaskie oraz komunikację z tabelami bazy danych.

 • Fast access

  from any web browser

 • Processes management

  in a real-time

 • Endless possibilities

  of the system’s configuration

 • Security of

  business documents and data

 • An economical solution

  for any type of business

 • The easy design of the processes

  with the drag & drop method

Graphic studio of business processes modeling
Plus Workflow Editor

Independent modeling

The ability to independently launch documents flow within the organization.

Flexibility and independence

The possibility to design any forms by the usage of the drag&drop functionality.

User-friendly interface

It allows intuitive and easy work in the Plus Workflow Editor.

Cost saving

Creating new processes independently reduces the costs related to engaging IT specialists.

Document scanning and OCR

Advanced solutions which allow, apart from standard scanning of invoices and documents, their recognition in the system thanks to the OCR mechanism. This solution reduces the workload associated with the registration of the invoice, while the customer settles only for the number of invoices from which the data was read.

Jest to moduł, który umożliwia wysyłanie akceptowanych w systemie Plus Workflow faktur. Odczytywanie danych z faktury następuje z wykorzystaniem technologii OCR. Rozwiązanie to ogranicza pracochłonność związaną z rejestracją faktury, a klient rozlicza się za ilość faktur.

Jest to niezależna aplikacja umożliwiająca skanowanie, poprawę jakości skanowanych dokumentów oraz eksport dokumentów do systemów zewnętrznych, w tym Plus Workflow. Produkty Kofax dostępne są w trzech wersjach: Kofax Express, Kofax Capture i Kofax VRS.

Rozwiązanie przeznaczone do pozyskiwania danych z różnych typów dokumentów przy wykorzystaniu OCR. Aplikacja jest w stanie douczyć się w zakresie odczytywania danych w trakcie pracy. Dzięki temu kolejne faktury skanowane są z większą skutecznością.

Zaawansowana i kompletna aplikacja pozwala na odczytywanie danych zarówno z nagłówka jak i pozycji faktury, przy wykorzystaniu logiki biznesowej. Jest również wyposażona w inteligentny mechanizm uczenia się. Przyczynia się to do zwiększenia efektywności pracy aplikacji.

Plus DMS – elektroniczne archiwum dokumentów

Moduł Plus DMS to elektroniczne repozytorium dokumentów pozwalające na przechowywanie dokumentów w bezpiecznych i wydajnych strukturach systemu, niezależnie od realizowanych procesów biznesowych. Dzięki temu rozwiązaniu, każdy użytkownik ma dostęp do krytycznych informacji zawartych w dokumentach z poziomu przeglądarki internetowej. Elektroniczne archiwum może być wykorzystane na potrzeby skanowania i archiwizacji kompletu dokumentów klienta, tj. wniosek, umowa, oświadczenie, reklamacje, korespondencja, faktury, akta osobowe czy dokumentacja produktowa i inne.

Dodatkowe usługi

Obsługa serwisowa

Usługi wsparcia Suncode mają na celu zapewnienie wysokiego komfortu pracy z wdrażanymi rozwiązaniami. Obejmują one między innymi doradztwo dla administratorów i użytkowników rozwiązania, wsparcie w zakresie modelowania procesów oraz dbanie o bieżący rozwój budowanych aplikacji. W ramach tych usług oferujemy serwis skanerów dokumentowych świadczony na terenie całego kraju, a także outsourcing przechowywania dokumentów elektronicznych.

Szkolenia indywidualne i zespołowe

Szkolenia dedykowane są zarówno dla administratorów i użytkowników wdrażanych rozwiązań jak również dla osób odpowiedzialnych za samodzielne uruchamianie kolejnych obiegów dokumentów. Dla tych osób kierowane jest odpowiednie szkolenie z zakresu modelowania procesów biznesowych, przy wykorzystaniu Plus Workflow Editor. Jest ono prowadzone przez trenerów z dużym doświadczeniem wdrożeniowym.

Wdrażanie systemów BPM

Suncode oferuje nowoczesne rozwiązania IT, które wspierają organizacje w zarządzaniu procesami biznesowymi w dowolnej dziedzinie ich działalności. Naszym wiodącym rozwiązaniem jest autorski system Plus Workflow, który pozwala odzwierciedlić każdy proces biznesowy bezpośrednio w programie. Dzięki systemowi praca odbywa się w łatwy i przyjemny sposób. Zapewnia pełną mobilność pracy oraz bezpieczeństwo przesyłanych dokumentów.

Robotyzacja procesów biznesowych

System Plus Workflow wraz z komponentami RPA umożliwia opracowanie i uruchomienie dedykowanych robotów (programów komputerowych), które wykonują powtarzalne czynności wg określonego algorytmu. Roboty odtwarzają działania użytkownika wykorzystując bezinwazyjne techniki jak operowanie na stronach HTML, „screen scraping” czy skrypty. Umożliwiają pracę w różnych środowiskach informatycznych.