Wszystkie przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość czy obszar działalności, dążą do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Budowanie i utrzymanie pozycji na rynku jest nie lada wyzwaniem, zwłaszcza w obecnych czasach transformacji cyfrowej, która wymusza na firmach poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań – wychodzących naprzeciw wymaganiom Klientów, poprawiających efektywność pracy, czy eliminujących ewentualne błędy. W rezultacie, coraz więcej firm decyduje się na optymalizację i automatyzację procesów biznesowych, często przy wykorzystaniu rozwiązań typu RPA.

Czym jest RPA?

Pojęcie Robotic Process Automation (RPA) odnosi się do programu lub zestawu narzędzi, który ma na celu usprawnienie procesów biznesowych poprzez  przejęcie powtarzalnych czynności, wykonywanych przez pracowników, przez odpowiednie oprogramowanie („robota”). Może on wykonywać rutynowe, cykliczne działania, niewymagające ingerencji człowieka, dzięki zestawowi dostosowanych do potrzeb klienta algorytmów. Do działań tych można zaliczyć m.in. księgowanie zaakceptowanych faktur, tworzenie raportów na podstawie istniejących baz danych, czy też rozliczanie delegacji i zamykanie miesiąca. Roboty znajdą zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie, automatyzując liczne procesy biznesowe. Ponadto, umożliwiają one pracę w wielu różnych systemach informatycznych, takich jak np. ERP, CRM, czy DMS. W rezultacie, optymalizują wymianę informacji pomiędzy systemami oraz wykonywanie konkretnych działań w wybranych procesach biznesowych.

Jakie korzyści niesie za sobą robotyzacja?

Robotyzacja procesów biznesowych przedsiębiorstwa niesie za sobą wiele korzyści, takich jak np.:

  • Eliminacja tzw. błędu ludzkiego;
  • Minimalizacja kosztów;
  • Wzrost bezpieczeństwa przetwarzanych danych;
  • Poprawa przepływu informacji;
  • Usprawnienie dostępu do niezbędnych informacji dla upoważnionych użytkowników;
  • Wzrost wydajności poprzez odciążenie pracowników z wykonywania żmudnych, powtarzalnych czynności;
  • Zwiększenie konkurencyjności.

Roboty Plus Workflow

Firma Suncode doskonale zdaje sobie sprawę z istoty robotyzacji procesów biznesowych, dlatego stworzyła rozwiązanie odpowiadające na potrzeby swoich Klientów, jakim jest Plus Workflow RPA.

Plus Workflow RPA to program instalowany na komputerze bądź serwerze klienta w celu wykonywania monotonnych czynności, które nie wymagają ingerencji pracowników. Roboty Plus Workflow są konfigurowalne przez administratora i nie wymuszają podejmowania prac związanych z dodatkowym programowaniem (pisania kodu). Ich zadaniem jest odtwarzanie czynności użytkownika w warstwie jego interfejsu, przy wykorzystaniu bezinwazyjnych technik, takich jak operowanie na stronach HTML, „screen scraping”, czy skrypty.

Co istotne, dzięki elastyczności proponowanego rozwiązania, istnieje możliwość zmiany sposobu postępowania robota w czasie. Wszelkie operacje wykonywane przez robota zapisywane są w logach systemu Plus Workflow, a alerty wysyłane są drogą poczty elektronicznej do uprawnionego użytkownika.

Funkcjonalności Plus Workflow RPA

Coraz więcej przedsiębiorstw z różnych branż zaczyna dostrzegać korzyści wynikające z automatyzacji procesów biznesowych przy wykorzystaniu rozwiązań klasy RPA. Z tego też względu rozwiązania te zyskują na popularności. Nic dziwnego, jako że koncepcja robotyzacji procesów może być zastosowana wszędzie tam, gdzie istnieją możliwości zastąpienia monotonnej pracy człowieka pracą robotów. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że z omawianego rozwiązania może skorzystać każda firma, zwiększając efektywność pracy i przewagę konkurencyjną, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat robotyzacji procesów biznesowych z Plus Workflow, zadzwoń ( +48 (61) 8200-449) lub napisz (sprzedaz@suncode.pl) już dziś!