Najważniejszym kapitałem każdej organizacji są ludzie. Tylko dzięki odpowiednio dobranej kadrze, firmy mogą oferować swoje kompleksowe usługi i współpracę w miłej, przyjemnej oraz profesjonalnej atmosferze na najwyższym poziomie.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to złożony proces, składający się z wielu elementów. Wymaga on nie tylko odpowiedniego zaangażowania i nakładu pracy, ale również adekwatnych kwalifikacji. Do obowiązków działów HR można zaliczyć szereg zadań, od planowania zatrudnienia, poprzez organizowanie szkoleń wewnętrznych, a na przeprowadzaniu ocen pracowniczych i wyliczaniu wynagrodzeń kończąc. Jako że zadania te są nie tylko niezbędne w każdej organizacji, ale również czasochłonne, firmy coraz częściej szukają rozwiązań optymalizujących procesy biznesowe wchodzące w zakres prac działów HR.

Plus Workflow odpowiedzią na potrzeby działów HR

System Plus Workflow jest kompleksowym rozwiązaniem, które umożliwia sprawną realizację wielu procesów biznesowych, spędzających sen z powiek pracowników działów Human Resources.

Jednym z obszarów, w którym system może wesprzeć działy HR jest rekrutacja i zatrudnianie pracowników, czyli, m.in.:

  • wnioskowanie o stworzenie nowego stanowiska pracy;
  • wnioskowanie o zatrudnienie nowego pracownika;
  • archiwizacja aplikacji kandydatów – dokumentów CV i listów motywacyjnych;
  • rozmowy kwalifikacyjne na dane stanowisko;
  • zatrudnianie pracownika – obsługa karty obiegowej i podpisanie umowy z nowym pracownikiem.

 

Dzisiejszy artykuł skupia się na pierwszych krokach, jakie pracownik działu HR musi podjąć na etapie zatrudniania pracowników, a więc wnioskowaniu o nowego pracownika, oraz procesie rozmów kwalifikacyjnych.

Zgłaszanie zapotrzebowania na pracownika

Kierownik działu ma możliwość złożenia zapotrzebowania na pracownika bezpośrednio w systemie Plus Workflow. Wystarczy, że wprowadzi on wymagane dane (uzasadnienie wniosku, stanowisko, forma zatrudnienia, wymiar czasu pracy, itp.), oraz wymagania stawiane przed potencjalnym kandydatem na pracownika, np. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, język obcy, czy uprawnienia. Następnie, zadanie trafia do bezpośredniego przełożonego, który podejmuje decyzję o akceptacji bądź odrzuceniu takiego wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zapotrzebowania na pracownika, przesyłany jest on przez system do działu kadr.

Rysunek 1. Przykładowy formularz wnioskowania o nowego pracownika 

Po zapoznaniu się ze wszystkimi wymaganiami stawianymi przed kandydatami, pracownik działu HR wskazuje aplikantów spełniających te warunki. Wówczas, osoba wnioskująca o nowego pracownika może zapoznać się z profilami zaproponowanych kandydatów. Po dokonaniu weryfikacji, proces trafia do działu kadr wraz z adnotacją, którzy kandydaci powinni zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, a którym podziękować za aplikację na stanowisko.

Proces rozmów kwalifikacyjnych

Proces rozmów rekrutacyjnych może zostać uruchomiony bezpośrednio z procesu zgłaszania zapotrzebowania na pracownika. Pracownik działu kadr umawia rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami wcześniej wskazanymi przez kierownika działu. Następnie, zadanie przekazywane jest do etapu prowadzenia rozmowy z wybranym kandydatem. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej składający zapotrzebowanie dokonuje oceny kandydata. Na tej podstawie, podjęta zostaje decyzja o zatrudnieniu bądź odrzuceniu kandydatury potencjalnego pracownika. Jeżeli aplikant nie wyrazi chęci wzięcia udziału w dalszym etapie rekrutacji, proces może zostać zakończony.

W razie pozytywnego rozpatrzenia kandydatury, pracownik działu HR zobowiązany jest do poinformowania kandydata o tym fakcie, oraz skompletowania niezbędnej dokumentacji. W przypadku odpowiedzi odmownej system pozwala na dalsze poszukiwanie odpowiedniego pracownika, bądź anulowanie procesu.

 

System Plus Workflow jest narzędziem, które efektywnie wpiera działy HR. Jego implementacja wpływa pozytywnie nie tylko na optymalizację wybranych procesów, czy przepływ informacji pomiędzy działami firmy, ale również na redukcję czasochłonności, a co za tym idzie kosztów. Proces wnioskowania o nowego pracownika oraz rozmów kwalifikacyjnych jeszcze nigdy nie był tak prosty.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat systemu Plus Workflow i tego jak może zautomatyzować i zoptymalizować procesy biznesowe w Twoim przedsiębiorstwie? Nie wahaj się i zadzwoń do nas już dziś!