Zarządzanie fakturami

Wdrożenie procesu przyjmowania zgłoszeń zapotrzebowania i związanego z nim procesu akceptacji faktur pozwala kontrolować koszty i ich zgodność z zaplanowanymi budżetami. Zmniejsza nakład pracy związany z akceptowaniem faktur, gdy jest zgodny z zamówieniem, eliminując błędy związane z opisem faktury. Wszystkie te elementy przyczyniają się do redukcji kosztów. W obszarze zarządzania zakupami system Plus Workflow służy do optymalizacji i automatyzacji procesu obejmującego wszystkie działania, od złożenia wniosku o zakup, po wysłanie faktury.

 • Zgłaszanie zapotrzebowań zakupu

 • Planowanie i kontrola budżetów

 • Łączenie faktur z zamówieniami

 • Budżetowanie i kontrola zamówień

 • Proces obsługi przedpłat

 • Elektroniczny obieg faktur kosztowych

 • Proces zamówień do dostawców

 • Akceptacja, dekretacja i archiwizacja faktur

Zarządzanie zasobami ludzkimi

W zakresie rekrutacji i zatrudniania pracowników dzięki Plus Workflow możemy realizować pełen proces obejmujący wnioskowania o utworzenie nowego stanowiska, gromadzenie aplikacji kandydatów, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie umowy z pracownikiem oraz kompletację karty obiegowej. Ponadto funkcjonalność e-Teczka pozwala na gromadzenie pełnej dokumentacji pracownika. Wykorzystanie systemu Plus Workflow w działach HR wpływa znacząco na ograniczenie kosztów, a co najważniejsze – wzrost identyfikacji pracowników z organizacją oraz ich zaangażowania w realizowane działania.

 • Składanie i akceptacja wniosków urlopowych

 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

 • Zatrudnianie i ocena okresowa pracowników

 • Dokumenty pracownicze w formie e-Teczki

 • Proces wnioskowania o zaliczki pracownicze

 • Proces akceptacji premii pracowników

 • Proces tworzenia okresu premiowego

 • Proces nieobecności pracowników

Administracja i umowy

W tym obszarze system Plus Workflow wspiera ewidencję i dystrybucję korespondencji przychodzącej oraz ewidencję wszystkich dokumentów wychodzących z organizacji. Jest on również narzędziem pozwalającym na przygotowanie oraz archiwizowanie wszelkich dokumentów, w tym kontraktów. Pozwala na opiniowanie umów zanim zostanie przygotowana ich finalna wersja.

 • Proces tworzenia, opiniowania i archiwizacji umów
 • Proces ewidencji środków trwałych i niskocennych
 • Rezerwacja sal konferencyjnych

Wsparcie procesów kancelaryjnych

W tym obszarze system Plus Workflow wspomaga nie tylko archiwizacje umów i dołączonych do nich załączników, ale również bardziej skomplikowane i czasochłonne czynności.

 • Dystrybucja korespondencji przychodzącej
 • Ewidencja korespondencji wychodzącej
 • Rejestracja i archiwizacja dokumentów
Pozostałe obszary

Sprzedaż i marketing

W obszarze sprzedaży i marketingu, Plus Workflow wspiera szeroką gamę procesów biznesowych, takich jak proces akceptacji ofert handlowych, czy elektroniczna dystrybucja faktur sprzedaży do kontrahentów. Co więcej, Plus Workflow systematyzuje proces przyznawania kredytu kupieckiego, opracowanie, akceptację i elektroniczną archiwizację specyfikacji opakowań marketingowych i produktowych.

Produkcja

Proces produkcyjny obejmuje działania od przygotowania konstrukcji technologii, poprzez transport wewnętrzny, aż do wytworzenia produktu gotowego. System Plus Workflow zapewnia wsparcie w takich obszarach, jak zarządzanie procesem produkcyjnym, montażowym i transportem, dystrybucją instrukcji stanowiskowych, zgłoszeniami niezgodności magazynowej bądź reklamacji jakościowej.

Zarządzanie jakością

Zgodnie z założeniami zarządzania jakością, system klasy Workflow umożliwia odzwierciedlenie szeregu tradycyjnych procedur wykonywanych w ramach systemu zarządzania jakością. W tym zakresie Plus Workflow wspiera opiniowanie i publikację dokumentacji zarządzania jakością. Ułatwia przeprowadzenie procesu zgłaszania realizacji działań korygujących i zapobiegawczych, procesy audytów wewnętrznych, zarządzania poprzez cele i inne.

Logistyka

Procesy planowania, realizowania i zarządzania sprawnym przepływem produktów i informacji w firmie są niezwykle istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa. W celu usprawnienia tego obszaru, Plus Workflow wspiera, między innymi proces zarządzania transportem, proces weryfikacji dostaw transportowych, proces zamawiania części na hali produkcyjnej, proces weryfikacji przebiegu pojazdów oraz archiwizacji dokumentów logistycznych, jak PZ, WZ.