W ciągu ostatnich lat firmy stanęły w obliczu ogromnych wyzwań – przedsiębiorcy musieli stawić czoła globalnej pandemii, przyspieszonemu rozwojowi technologii oraz niezliczonym przeciwnościom ekonomicznym.

W dostosowaniu się do panujących warunków geopolitycznych przedsiębiorcom pomogły oprogramowania usprawniające pracę i szeroko pojęta technologia, a także otwarty umysł.

Na co powinniśmy być przygotowani w Nowym Roku? Poniżej przedstawiamy 5 trendów, które będą panować wśród przedsiębiorstw w 2023 roku.

Digitalizacja pracy

Digitalizacja pracy oznacza wykorzystanie technologii cyfrowych do usprawnienia działania firmy i uzyskania przewagi konkurencyjnej. W wyniku cyfryzacji informacje dotyczące przedsiębiorstwa są przechowywane i dostępne za pośrednictwem cyfrowych archiwów.

Digitalizacja pracy wymaga od firm wyposażenia swoich pracowników w odpowiednie narzędzia. Systemy do elektronicznego obiegu dokumentów i digitalizacja związanych z nimi procesów pozwalają firmom wkroczyć w erę niezależności od tradycyjnych rozwiązań. Oznacza to koniec papierowej korespondencji, stosów teczek z dokumentacją, czy piętrzących się na tablicach korkowych nieaktualnych ogłoszeń.

Zmiany w sposobie działania przedsiębiorstw są widoczne na skalę globalną. Polska jest jednym z 9 państw, które znalazły się w gronie Cyfrowych Challengerów – wynika z raportu opublikowanego przez agencję McKinsley and Co. Oznacza to, że jesteśmy jednym z krajów, w których właśnie rosnąca gospodarka cyfrowa znacząco przyczynia się rozwoju gospodarczego, a jej szacowana wartość do 2030 roku ma wynieść 123 mld euro.

Aby utrzymać tę pozycję, należy popularyzować wykorzystanie w przedsiębiorstwach takich narzędzi jak technologia OCR, AI, systemy DMS i ERP, digital marketing czy kanały e-commerce.

Automatyzacja przedsiębiorstw

Aktualnie normą jest wprowadzanie w przedsiębiorstwach zautomatyzowanych systemów, które zastępują manualne wykonywanie powtarzalnych zadań.

Automatyzacja procesów biznesowych może pomóc firmom szybciej wprowadzać nowe oferty, ograniczać liczbę błędów, zapewniać spójność i zgodność danych oraz dostarczać klientom innowacyjne rozwiązania.

Coraz popularniejsza staje się technologia RPA. Ten rodzaj automatyzacji jest idealny do obsługi nieustrukturyzowanych danych, wizji komputerowej, analiz predykcyjnych i samodoskonalenia.

Według raportu IBM, 90% kierowników, twierdzi, że zastosowanie inteligentnej automatyzacji w firmie zapewnia bardziej wartościową pracę dla ich współpracowników.

W 2023 r. stworzenie „cyfrowej zwinności” będzie kluczowym celem dla przedsiębiorstw, aby mogły czerpać korzyści z automatyzacji oraz zachować wykwalifikowaną siłę roboczą.

Wzrost znaczenia Big Data

Pojęcie Big Data odnosi się do dużych i złożonych zbiorów danych, przy przetwarzaniu których potrzebne są nowe technologie, jak na przykład sztuczna inteligencja.

Obecnie prawie wszystkie branże wykorzystują Big Data. W handlu elektronicznym firmy posługują się danymi w celu przewidywania trendów i popytu na produkty, za to instytucje bankowe do zwiększania zysków.

W większości przypadków zbiory danych są analizowane w celu podjęcia konkretnych działań sprzedażowych, marketingowych itp., jednak wraz ze wzrostem wykorzystania Big Data spada poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych.

Istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń wynikających z automatyzacji procesów gromadzenia danych, rozwoju sztucznej inteligencji czy biernego gromadzenia informacji. Jednak najgorszym scenariuszem jest ryzyko kradzieży danych osobowych przez hakerów. (Woźniczka, 2018)[1].

Wielu przestępców używa Big Data jako narzędzia do kradzieży zarówno danych osobowych, jak i poufnych informacji firmowych. Uzyskane w ten sposób dane ułatwiają im dostęp do przechowywanych haseł, aplikacji bankowych oraz wrażliwych danych klientów.

Najmądrzejszym posunięciem jest zainwestowanie w ochronę baz danych przed cyberatakami. Ponadto organizacje powinny rozważyć ograniczenie lokalizacji przechowywanych danych oraz szyfrowanie dokumentów, sprzętu oraz wiadomości e-mail.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników

Wraz z rozwojem technologii rośnie liczba stanowisk pracy wymagających wiedzy i zaawansowanych umiejętności. Brak wykwalifikowanych pracowników może stanowić poważną przeszkodę w rozwoju biznesu, dlatego pracodawcy zmuszeni do systematycznego szkolenia swoich pracowników.

Szybki rozwój technologii sprawił, że przekwalifikowanie pracowników staje się coraz bardziej powszechne. Jednak przy wyborze szkolenia należy kierować się potrzebami firmy (pożądana dyspozycyjność pracownika w pracy, czas trwania szkolenia), oraz pracownika (wykształcenie, obecne umiejętności, motywacja, czy cele zawodowe).

W czasach, gdy wiele miejsc pracy jest w całości lub stopniowo automatyzowanych, szczególnie ważne są szkolenia w zakresie umiejętności miękkich, takich jak komunikacja interpersonalna, krytyczne myślenie czy przywództwo.

Zrównoważony rozwój

Zmiana klimatu to kluczowa kwestia w dzisiejszym świecie. Zasoby naturalne się wyczerpują, a przedsiębiorstwa dostrzegają znaczenie zrównoważonego rozwoju. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego światowy rynek zrównoważonych produktów i usług wzrośnie do około 2,4 biliona dolarów w 2023 roku.

Przyczyn tego wzrostu jest kilka. W badaniu przeprowadzonym przez BCG stwierdzono, że 75% konsumentów postrzega zrównoważony rozwój jako istotny czynnik zakupowy, co sugeruje, że rosnące znaczenie tego poglądu oraz popyt na produkty i usługi przyjazne dla środowiska będą kolejnym dużym trendem w 2023 r.

Ponieważ świat staje się coraz bardziej świadomy wpływu działalności człowieka na środowisko, firmy powinny przyjąć bardziej zrównoważone praktyki, takie jak rozszerzenie oferty produktów przyjaznych środowisku, eliminowanie błędnego przekonania klientów o ich gorszej jakości lub testowanie nowych modeli biznesowych. Ponadto przedsiębiorstwa powinny wprowadzić na stałe takie inicjatywy, jak zmniejszenie zużycia energii, wody i papieru oraz recykling materiałów, które mogą również pomóc w obniżeniu kosztów i poprawie wydajności produkcji. Zrównoważone praktyki mogą przyciągnąć nowych klientów i stworzyć pozytywny wizerunek firmy.

Suncode w 2023

Głównym celem Suncode na ten rok jest utrzymanie pozycji lidera w dziedzinie zarządzania dokumentami i optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie oraz udział w rozwoju polskiej automatyzacji biznesu zgodnie z ideą paperless.

W naszej ofercie już na ten moment można odnaleźć wiele rozwiązań, które są wsparciem w dostosowaniu się do następujących zmian w otoczeniu biznesowym, jak między innymi:

  • Plus OCR – moduł służący do optycznego rozpoznawanie danych z dokumentów;
  • Plus RPA – moduł umożliwiający konfigurację oraz uruchamianie robotów realizujących powtarzalne czynności w systemie Plus Workflow;
  • Plus KSeF – moduł komunikacji systemu Plus Workflow z Krajowym Systemem e-Faktur;
  • Podpis elektroniczny
  • Usługa elektronicznego obiegu faktur, opiniowania czy archiwizacji umów, obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej, akceptacji zapotrzebowań zakupu;
  • oraz wiele innych!

Jeśli chcesz otrzymać szczegółowe informacje o oferowanych przez nas produktach i usługach lub umówić się na prezentację, zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami na sprzedaz@suncode.pl oraz dołączenia do naszego Newslettera.


[1] Woźniczka, J. (2018). Big data w marketingu. Szanse i zagrożenia. STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 2018 (6), s. 31-47.