07.05.2024
Blog Informacje Logistyka Plus workflow

W erze przemysłu 4.0 przedsiębiorstwa logistyczne stają przed wyzwaniem nie tylko zaspokajania dynamicznych potrzeb rynku, ale także efektywnego zarządzania rosnącą ilością danych i złożonością procesów [...]

23.04.2024
Blog Informacje Plus workflow System BPM

Zachowanie ciągłości pracy przedsiębiorstwa stanowi kluczowy element zarządzania ryzykiem i zapewnienia stabilności operacyjnej. Obejmuje ono planowanie, przygotowanie i reakcję na potencjalne zagrożenia, takie jak awarie systemów, kryzysy finansowe czy zdarzenia zewnętrzne [...]

12.04.2024
Blog Informacje Plus workflow

Środki trwałe takie jak maszyny, urządzenia, pojazdy i nieruchomości, jak również wartości niematerialne i prawne tj., np. licencje, subskrypcje itp. stanowią istotną część aktywów wielu przedsiębiorstw.

19.03.2024
Blog Informacje Plus workflow System BPM

Zarządzanie dokumentami to coś, co łączy wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości, branży czy struktury organizacyjnej. Jest to obowiązek praco i czasochłonny, dlatego wiele firm postanawia wspomóc się systemem EZD – Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją [...]

07.03.2024
Blog Informacje Plus workflow System BPM

W erze dynamicznych zmian i postępującej cyfryzacji, organizacje coraz częściej zdają sobie sprawę, że klucz do sukcesu leży w sprawnym zarządzaniu przepływem pracy. Automatyzacja procesów biznesowych staje się newralgicznym rozwiązaniem

27.02.2024
Blog Informacje Modeler procesów Plus workflow

Plus Workflow to wielofunkcyjne rozwiązanie Low-Code, wspierające przedsiębiorstwa w sprawnym zarządzaniu dokumentami i optymalizacji procesów biznesowych. Pozwala on przedsiębiorstwom samodzielne modelowanie procesów biznesowych, zarządzanie dokumentacją w formie elektronicznej, skanowanie dokumentacji i OCR.

13.02.2024
Blog Informacje Plus workflow System BPM

W erze cyfrowej dane niezaprzeczalnie stanowią jeden z kluczowych zasobów przedsiębiorstw. Dziś bowiem, już nie tylko rynkowi giganci skłaniają się ku digitalizacji dokumentów i elektronicznemu obiegowi informacji [...]

30.01.2024
Blog Informacje

Polacy, podobnie jak obywatele wielu innych krajów, stają w obliczu wyzwań związanych z postępującą cyfryzacją. Zmiany technologiczne, kształtujące wiele obszarów naszego życia, wymagają od ludzi ciągłego dostosowywania się do nowych warunków.

18.01.2024
Blog Informacje Plus workflow

W październiku 2023 roku firma Gartner opublikowała listę 10 najważniejszych trendów technologicznych na 2024 rok. Wśród nich znajdują się: "Zarządzanie zaufaniem, ryzykiem i bezpieczeństwem sztucznej inteligencji (AI TRiSM); Ciągłe zarządzanie narażeniem na zagrożenia (CTEM); Technologia zrównoważonego rozwoju [...]

16.11.2023
Blog Informacje Plus workflow

Błędy są naturalną częścią życia człowieka, także tego zawodowego. Jak możemy przeczytać w publikacji Obciążenie wynikające z presji czasu – ocena i profilaktyka [1], napisanej przez Joannę Kamińską i Andrzeja […]